صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

جمعه ۱ سنبله ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

پيشرفت اقتصادى و تامين صلح، مستلزم کاهش اثرات سوء تغييرات اقلیمی است

پيشرفت اقتصادى و تامين صلح،  مستلزم کاهش اثرات سوء  تغييرات اقلیمی است

  اتحاديۀ اروپا با نگرانى از تغييرات اقليمى، مى گويد که دولت افغانستان درحالى به اين تغييرات توجه لازم نداشته که پيشرفت اقتصادى و حتى تامين صلح، مستلزم کاهش اثرات سوء اين تغييرات مى باشد.
ادارۀ محيط زيست افغانستان، نيز تغييرات اقليمى را چالش زا دانسته و ضمن اينکه مى گويد حکومت افغانستان برنامه ها براى کاهش اثرات سوء اين تغييرات دارد، مى افزايد که اين کشور در اين راستا نيازمند کمک جامعه جهانى است؛ زيرا تا سال ٢٠٣٠ ميلادى در اين بخش به ١٧.٤ ميليارد دالر امريکايى نياز دارد.
اين در حالى است که به اساس گزارش سازمان صحى جهان (WHO )؛ افغانستان از ۲۰۱۰ تا ۲۰۳۰ میلادی، از نظر سرعت رشد تأثیرات تغییر اقلیم بر سلامتی افراد، در رده اول کشورهای جهان قرار دارد.
به گزارش پژواک، اتحادیه اروپا دیروز در کابل، سومين نشست تحت عنوان "تغییر اقلیم در افغانستان: چالش مشترک، پاسخ جمعی" را، با اشتراک مقام هاى بلند پایه دولت افغانستان، نمایندگان جامعه مدنی، سکتور خصوصی، استادان پوهنتون ها، سکتور خصوصی، برخى اداره هاى خارجی و کارشناسان امور، برگزار کرد.
پییر مایدون سفیر اتحادیه اروپا در این نشست گفت که تغيير اقليم، افغانستان را چون برخى کشورهاى ديگر متاثر کرده است.
وى افزود که کاهش آب های زیرزمینی، خشک سالی شدید، الوده گى و گرمایش روز افزون هوا، پیامدهای آشکار تغییر اقلیم در افغانستان است.
به گفته او، در صورتى که اقدامات برای کاهش اثرات تغيير اقليم گرفته نشود، این وضعیت می تواند در سال های آینده بدترشود و اثرات منفی بيشتر بر زراعت، درآمد اقتصادی و سیستم کار و بار داشته و سبب افزایش بیجا شدگان داخلی و مهاجرت ها شود.
سفیر اتحادیه اروپا افزود که رسیدگی به چالش های تغییرات اقلیمی، تنها وظیفه چند نهاد و افراد متخصص نیست، بل یک مسئولیت ملی است و باید تمامی شهروندان افغان در این راستا منسجم شوند.
او گفت: "مبارزه با تغییر اقلیم؛ در حقیقت کار برای صلح، تامین امنیت و پیشرفت اقتصادی می باشد."
مایدون افزود که تغییر اقلیم، یکى از چالش های مهم و عمده به حساب می آید؛ اما این موضوع در اولویت های کاری حکومت افغانستان قرار ندارد و حکومت افغانستان بیشتر بر صلح، امنیت و انتخابات تمرکز کرده است؛ در حالیکه تمام این ها به نحوى با تغییر اقلیم وابسته است.
به باور او، تغيير اقليم سبب خشکسالى و سرانجام ناتوانى هاى اقتصادى مردم مى شود و چالش هاى اقتصادى، سبب مى شود که برخى مردم به خشونت روآورند.
مایدون درادامۀ صحبت هايش گفت که اتحادیه اروپا، در چهارچوپ پروژه "رشد و اشتغال پایدار" در بخش هاى انرژی تجدید پذیر، آبیاری، مدیريت آب، زیربنا، مدیریت منابع طبیعی و احیای جنگلات کمک مى کند.
خوږ کاکر کارشناس مسایل اقلیمی در اين نشست مدعى شد که افغانستان، یکی از جمله کشورهايى است که برای کاهش و دفع اثرات سوء تغییر اقلیم، هیچ گونه برنامه اى را روی دست ندارد.
وی در اشاره به خشک سالی در ۲۰ ولایت افغانستان؛ کاهش آب های زیرزمینی در مرکز و برخی ولایات را از پیامدهای تغییر اقلیم خواند و گفت که  اگر حکومت برای رفع سوء اثرات این پدیده گام های عملی برندارد، تا چند سال آینده، دسترسی به آب آشامیدنی صحی در برخى مناطق افغانستان دشوار خواهد شد.
صفی الله مُسلم رئیس کمیسیون منابع طبیعی محیط زیست ولسی جرگه، طى صحبتى گفت که تغییرات اقلیمی در کنار افغانستان، اکثر کشور های جهان را تهدید می کند؛ اما آسیب پذیری هاى این پدیده نسبت به سایر کشورها در افغانستان بیشتر است.
او افزود: "هرگاه حکومت اقدامات پیشگيرانه برای کاهش اثرات منفی تغییرات اقلیمی روی دست نگیرد، ما شاهد مهاجرت هاى بیش از حد از افغانستان خواهیم بود."
شاه زمان میوندی رئیس عمومی ملی حفاظت از محیط زیست افغانستان نيز در اين نشست حضور داشت. وى پذيرفت که افغانستان با تهديد خطرات ناشى از تغيير اقليم مواجه است و خاطر نشان کرد که مبارزه با اين چالش، از توانایی حکومت افغانستان فراتر است و نیاز به کمک و همکارى های جامعه جهانى دارد.
وی افزود که پلان های مشخص، برای کاهش اثرات سوء تغییر اقلیم در افغانستان روی دست گرفته شده و برای تطبیق این برنامه، از سال ۲۰۲۰ تا ۲۰۳۰ به ۱۷.۴ میلیارد دالر امرکایی نياز است. موصوف خاطر نشان کرد که افغانستان در اين راستا درخواست کمک را به صندوق جهانی "اقلیم سبز" داده است.
وى نيز گفت که اثرات منفی تغییر اقلیم، رابطه مستقیم با انکشاف و صلح درکشور دارد.  
میوندی  درادامه افزود که تغییرات اقلیم همه را متاثر می سازد؛ بناءً ضرورت است تا همه برای دفع اثرات سوء آن متحد شوند.