صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۴ حمل ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

دریافت ده‌ها شکایت از جنایات جنگجویان داعش در جوزجان

دریافت ده‌ها شکایت از جنایات جنگجویان داعش در جوزجان

مقامهای محلی ولایت جوزجان در شمال کشور میگویند دهها شکایت رسمی و شفاهی از سوی اهالی ولسوالی درزاب از جنگجویان گروه موسوم به دولت اسلامی یا داعش دریافت شده است. کمیسیون حقوق بشر افغانستان گفته است که دولت حق بخشیدن ناقضین حقوق بشر را ندارد.
اگرچه  مقامات قول اردوی 209 شاهین گفته بودند که شمار این تسلیم شدگان بیش از ۱۵۰ نفر است اما والی جوزجان شمار آنها را ۲۵۰ نفر و یک منبع امنیتی دیگر شمار آنها را ۲۳۷ نفر اعلام کردند.
لطف الله عزیزی، والی جوزجان دیروز سه شنبه ۱۶ اسد، به بیبیسی گفته که بیشتر از سیصد نفر معترض علیه این تسلیم شدگان به دفتر والی مراجعه کرده بودند و بیشتر از صد شکایت نامه رسمی ثبت شده است.
به گفته او، قتل، چور و چپاول، غصب مال و جایداد و ضرب و شتم شامل شکایات رسمی کتبی است.
دهها نفر از اهالی ولسوالی درزاب نیز چند روز پیش علیه آنچه "جنایات داعشیان" در منطقهشان میخواندند، راهپیمایی کرده بودند.
والی جوزجان میگوید جنگجویان داعش که تسلیم شده بودند به ریاست امنیت ملی سپرده شده و شماری از آنها نیز به کابل منتقل شدند.
یک منبع امنیتی دیگر نیز به بیبیسی گفته که تیم ۲۲ نفری به جوزجان فرستاده شده تا از این افراد تحقیق کند.
به گفته او، حکومت برای تحقیق از این افراد جدی است و اطلاعات هر یک از آنها و سرنخهایی که از آنها به دست میآید، برای حکومت با ارزش است.
او میگوید در بین افراد تسلیم شده، ۱۱۰ نفر جنگجو، ۸۵ کودک که در صف جنگجویان داعش بودند، ۸ زن و هشت کودک خوردسال شامل هستند.
گفته میشود که مولوی حبیبالرحمن رهبر داعش در شمال کشور و مفتی نعمتالله معاون او نیز در جمع جنگجویان داعش هستند که به دولت پیوستهاند.
این تسلیمی پس از درگیریهای شدید جنگجویان این گروه با جنگجویان طالبان در این ولایت صورت گرفت.
طالبان نیز گفته بود که جنگجویان داعش پس از قبول تلفات سنگین در ولسوالی درزاب جوزجان به دولت پناه بردند.
نحوه برخورد با تسلیم شدگان داعش
سیما سمر، رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در گفتوگویی با خبرنگاران با اشاره به تسلیم شدگان داعش در جوزجان تاکید کرد که دولت صلاحیت و حق بخشیدن ناقضین حقوق بشر را ندارد.
وی میگوید: "مردم باید مطمئن شوند که کسانی که به جنایات جنگی و حقوق بشری متهم هستند همیشه به حکومت پناه نیاورند."
او میگوید که طرفدار مداخله دادگاه جزایی بینالمللی در قضایای جنایات بشری در افغانستان است.
عبدالله عبدالله، رئیس اجرائیه افغانستان نیز روز دوشنبه در نشست شورای وزیران گفت با تسلیم شدگان داعش در جوزجان مانند اسیران جنگی برخورد خواهد شد. او از مقامهای امنیتی خواست تدابیر شدید امنیتی در مقابل آنها روی دست گیرند.
جنگ طالبان و داعش در شمال افغانستان
درگیری بین این دو گروه جنگجو حدود یک ماه است که در ولسوالی درزاب ولایت جوزجان ادامه دارد و تلفات سنگینی برای هر دو طرف به دنبال داشت.
درگیریها میان جنگجویان داعش و طالبان در این منطقه شمار زیادی از ساکنان محل را مجبور به ترک خانههایشان کرد.
مقامهای محلی ولایت جوزجان میگویند درزاب، مرکز اصلی داعش در شمال کشور بود که اکنون کاملا خالی از حضور آنها شده است.
فعالیت شاخه خراسان گروه داعش در افغانستان در کنار گروه طالبان، نگرانیها از افزایش ناامنی در کشور را بیشتر ساخته است. این دو گروه در کشور بارها با یکدیگر درگیر شدهاند.
تاکنون داعش عمدتا در ننگرهار در شرق و جوزجان در شمال کشور نفوذ و حضور داشته، ولی هرازگاهی برخی بمبگذاری و حملات انتحاری در کابل و برخی جاهای دیگر هم به این گروه نسبت داده میشود.
گروه داعش، افغانستان، ایران، پاکستان و برخی مناطق آسیای میانه را "ولایت خراسان" خلافت اسلامی میداند و به همین دلیل، اعضای این گروه در افغانستان "داعش خراسان" نامیده میشود.