صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۴ حمل ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

چین حـدود 4 هزار تن برنج و آرد به منظور مقابله با خشکسالی به افغانستان کمک کرد

چین حـدود 4 هزار تن برنج و آرد به منظور مقابله با خشکسالی به افغانستان کمک کرد

سفارت چین در افغانستان به منظور رسیدگی به آسیب دیدگان خشکسالی در کشور، حدود 4 هزار تن آرد و برنج کمک کرد. تفاهمنامه این بسته کمکی دیروز بین سفارت چین و وزارت مبارزه با حوادث طبیعی کشور، امضا شد.
نجیب آقا فهیم، وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث روز سهشنبه 16 اسد در یک نشست خبری گفت که این بسته کمک غذایی شامل ۳۰۱۲ تن برنج و۸۱۶ تن آرد میشود که قرار است به نیازمندان در ولایتهایی که در خشکسالی بسر میبرند، توزیع شود.
آقای فهیم افزود که خشک سالی امسال، ۲۰ ولایت را ولایت در مناطق شمال، شمالشرق وجنوبشرق کشور تحت تأثیر قرار داده و در نتیجه آن چراگاهها و مزارع آسیب دیده و محصولات زراعتی کاهش یافته است.
وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث همچنین علاوه کرد که ۳.۳ میلیون راس گوسفند و بز با کمبود علوفه روبه رو است.
به گزارش وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث، در حال حاضر 1.4 میلیون تن در ولایتهایی که با خشکسالی روبه رو هستند، به کمکهای عاجل نیاز دارند و تا پایان سال، سه میلیون نفر به این کمکها نیاز پیدا میکنند.
در همین حال، لیو جین سونگ، سفیر چین در افغانستان گفت: کشورش افزون بر بسته کمک غذایی به آسیب دیدگان خشکسالی در افغانستان، قرار است در آینده نزدیک بسته کمکهای غیر غذایی را نیز فراهم سازد.
او گفت که چین افزون بر این کمکها در عرصههای اقتصادی و روند صلح در افغانستان سهیم است و در این زمینه نقش خود را به درستی ایفا خواهد کرد. لیو جین سونگ افزود که جمهوری خلق چین از روند صلح و مصالحه در افغانستان نیز پشتیبانی میکند.
گفتنی است که حکومت برنامههای منظمی را برای مقابله با خشکسالی روی دست دارد و همین اکنون ۸۰ هزار متریک تن مواد غذایی برای کمک به آسیب دیدگان خشکسالیها فراهم شده است.