صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

جمعه ۳ حوت ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

کاروان معلولان صلح‌ خواه از هرات به سوی کابل حرکت کرد

 کاروان معلولان صلح‌ خواه از هرات به سوی کابل حرکت کرد

  یک کاروان ٢٠ نفری افراد داراى معلوليت، غرض رساندن پیام صلح خواهانه و تحقق صلح در کشور، با پای پیاده از هرات به طرف کابل حرکت کردند.
این مجموعه تحت نام «کاروان صلح مردمی ولایت هرات»، به هدف رساندن پیام صلح خواهانۀ شان به جهانیان، صبح دیروز از هرات با پای پیاده و سوار بر ویلچر به طرف کابل حرکت کردند.
صادق احمدزی مسئول این حرکت مدنی گفت که قرار است این افراد، مسیر هرات تا کابل را که  حدود یکهزار کیلومتر می شود، پیاده و با استفاده از ویلچر بپیمایند.
موصوف افزود که تمام این افراد داراى معلوليت در این حرکت صلح خواهانه، خشم و انزجار شان را نسبت به تداوم جنگ و بردارکشی ابراز می کنند.
او از مخالفان مسلح دولت خواست تا با کنار گذاشتن جنگ، به پروسه صلح یک جا شوند.
حبیب الله یارزاده یک تن از معلولانی که این کاروان را همراهی می کند، به پژواک گفته که با شماری از معلولان می خواهد به جهانیان نشان دهد که افغانها دیگر از جنگ و خونریزی خسته شده اند و خواهان صلح می باشند.
وی افزود: «معلولان، وارثین جنگ در افغانستان هستند و حالا همین قشر می خواهند صدای خود را بلند کنند تا مخالفین از جنگ دست بردارند و به روند صلح یکجا شوند."
صوفی محمود مجروح یک تن دیگر از این معلولان گفت که روزانه ده ها تن در افغانستان در نتیجه درگیری های مسلحانه کشته می شوند و دیگر مردم از این کشتار خسته شده اند.
او افزود: «ما از طالبان و گروه های دیگر و حکومت می خواهیم که با هم صلح کنند و دیگر مردم را به کشتن ندهند.»
این در حالی است که یک کاروان دیگر صلح خواهان، در اواسط ماه ثور سال روان حرکت شان را با ۸ تن از باشندگان هلمندی آغاز کردند و در جریان راه، حدود یکصد تن دیگر از ولایت های کندهار، غزنی و میدان وردک، بر شمار آن ها افزوده شد.
این کاروان، بیش از۷۰۰ کیلومتر راه را پای پیاده سفر کردند و پس از ۳۸ روز در (۲۸ جوزا) به کابل رسیدند و پیام صلح خواهانۀ شان را به نماینده گی های سیاسی برخی کشورها و دفتر معاونت ملل متحد (یوناما) رساندند.
قرار است این کاروان صلح خواهان، جمعۀ پیش رو (١٩ اسد) با پیمودن حدود ٤٠٠ کیلومتر فاصله، خود را به ولایت بلخ برسانند.