صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

جمعه ۳ حوت ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

رئیس اجرائیه: با تسلیم شدگان داعش در جوزجان مانند اسرای جنگی برخورد می‌شود

رئیس اجرائیه: با تسلیم شدگان داعش در جوزجان مانند اسرای جنگی برخورد می‌شود

عبدالله عبدالله، رئیس اجرائیه کشور میگوید با جنگجویان گروه داعش که در ولایت جوزجان به نیروهای دولتی تسلیم شده بودند، مانند اسرای جنگی برخورد خواهد شد.
آقای عبدالله دیروز دوشنبه ۱۵ اسد، در جلسه شورای وزیران گفت: "تسلیمی به این معنا نیست که آنها جنایت کرده باشند، زمانی که محاصره شدند، بیایند طرف دولت و بعد به آنها پناه داده شود و از جنایات آنها چشمپوشی شود... آنها زمانی که رهبرشان به نام هبت الله در عملیات نیروی خاص امنیتی از بین رفت و دهها نفر تلفات داشتند، آمدند تسلیم شدند."
او از نیروهای امنیتی خواست با این افراد مانند اسرای جنگی برخورد کنند و شدیدترین تدابیر امنیتی با حفظ حقوق بشریشان را در مقابلشان روی دست بگیرند.
تصاویر منتشر شده از تسلیم شدگان، استقبال از این افراد را از سوی مقامهای دولتی محلی نشان میداد. دهها نفر از اهالی جوزجان نیز پس از این رویداد راهپیمایی کرده و خواهان محاکمه این جنگجویان داعش شدند.
مقامهای اردوی ملی در شمال کشور به تاریخ ۱۰ اسد اعلام کردند که بیش از ۱۵۰ نفر از نیروهای گروه داعش در ولایت جوزجان به دولت "تسلیم" شدهاند.
قول اردوی ۲۰۹ شاهین در اعلامیهای گفت که مولوی حبیبالرحمن رهبر داعش در شمال افغانستان و مفتی نعمتالله معاون او نیز در جمع جنگجویان داعش هستند که به دولت پیوستهاند.
این تسلیمی پس از درگیریهای شدید جنگجویان این گروه با جنگجویان طالبان در این ولایت صورت گرفت.
همزمان طالبان هم با نشر اعلامیهای گفتند که حبیبالرحمن، مسئول عمومی داعش و ملا صبغتالله، مسئول مالی این گروه همراه ۱۵۲ نفر به دولت افغانستان 'پناه' بردهاند. این گروه مدعی شد که نیروهای داعش در ولایت جوزجان را 'کاملاً ریشهکن' کردهاند.
درگیری بین این دو گروه جنگجو حدود یک ماه است که در ولسوالی درزآب ولایت جوزجان ادامه دارد و تلفات سنگینی برای هر دو طرف به دنبال داشت.
'پیشرفتها علیه داعش' در شمال کشور در حالی از سوی دولت اعلام میشود که ماه گذشته (جولای ۲۰۱۸) نیز نیروهای بینالمللی در افغانستان گفته بودند در یک عملیات مشترک با نیروهای افغان در ولایت ننگرهار، 'پایتخت' خلافت گروه داعش در کشور را نابود کردهاند اما به تازگی این گروه مسئولیت چند حمله در این ولایت را به عهده گرفت.
داعش در شمال افغانستان
محمد رضا غفوری، سخنگوی والی جوزجان به بی بی سی گفته که ولسوالی درزاب این ولایت مرکز اصلی داعش در شمال افغانستان است.
آقای غفوری گفته که درگیریها میان جنگجویان داعش و طالبان در این منطقه شمار زیادی از ساکنان محل را مجبور به ترک خانههایشان کرده است.
فعالیت شاخه خراسان گروه داعش در افغانستان در کنار گروه طالبان، نگرانیها از افزایش ناامنی در کشور را بیشتر ساخته است. این دو گروه بارها با یکدیگر نیز درگیر شدهاند. در حال حاضر داعش عمدتا در ننگرهار در شرق و جوزجان در شمال کشور نفوذ و حضور دارد، ولی هرازگاهی برخی بمبگذاری و حملات انتحاری در کابل و برخی جاهای دیگر هم به این گروه نسبت داده میشود.
گروه داعش، افغانستان، ایران، پاکستان و برخی مناطق آسیای میانه را "ولایت خراسان" خلافت اسلامی میداند و به همین دلیل، اعضای این گروه در افغانستان "داعش خراسان" نامیده میشود.