صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

جمعه ۳ حوت ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

وزارت داخله: در پنج ماه گذشته ١٥٠٠ قاچاقچى مواد مخدر بازداشت شده اند

وزارت داخله: در پنج ماه گذشته ١٥٠٠ قاچاقچى مواد مخدر بازداشت شده اند

  معينيت مبارزه با موادمخدر وزارت امور داخله می گويد که در پنج ماه گذشته ۱۵۰۰ تن در پيوند به قاچاق ۱۰۷ تُن مواد مخدر، از سرتاسر کشور بازداشت شده اند.
عبدالخليل بختيار معين مبارزه با مواد مخدر وزارت امور داخله، که دیروز در مراسم تقدير از ورزشکاران قهرمان رشته های رزمی در کابل صحبت می کرد، گفت که معينيت مبارزه عليه مواد مخدر در پنج ماه گذشته دستاوردهای فراوانی داشته است. 
وی، با اشاره به اينکه در پنج ماه گذشته بيش از ۱۰۷ تُن انواع مواد مخدر در کشور ضبط شده است، گفت که در اين مدت ۱۳۰۰ عمليات صورت گرفته و بيش از ۱۵۰۰ قاچاقبر بزرگ، متوسط و کوچک مواد مخدر دستگير شده اند.
موصوف افزود: «ما در کابل ۵۲۵ عمليات داشتيم که در نتيجۀ آن، چهار تُن مواد مخدر مختلف النوع را کشف و ضبط نمودیم و ۷۲۵ پرچون فروش مواد مخدر را نیز بازداشت کرده ایم.»
او تصريح کرد، به اساس احصائيه رياست محبوسين، در حال حاضر نزديک به ۳۰ درصد زندانيان درسطح کشور را قاچاقبران مواد مخدر تشکیل می دهند.
بختيار، موجوديت معتادان را يک فاجعه بزرگ عنوان کرده، از شهروندان کشور خواست که در راستای مبارزه با این پدیده پوليس را یاری رسانند.
به گزارش پژواک، جانان بارکزی معاون اول وزارت امور داخله، در این مراسم گفت که قاچاقبران تلاش می کنند تا دهاقین، گیاههايی را که از آن مواد مخدر به دست می آید کشت کنند؛ اما مردم و دولت به آنان اجازه نخواهند داد.
وی، با اشاره به اينکه مصرف مواد مخدر و مسکرات، از دیدگاه شريعت حرام و از لحاظ قانون جرم است، از مردم خواست بخاطر کاهش قاچاق و استفاده مواد مخدر، پوليس را همکاری کنند.
جاويد احمد قايم معين پاليسی و استراتیژی وزارت مبارزه عليه مواد مخدر، گفت که در حال حاضر در ۲۷ نقطه شهر کابل معتادان وجود دارند.
وی، يگانه راه نجات از مواد مخدر را ورزش دانست و گفت که تشويق جوانان به ورزش، می تواند سطح استفاده از مواد مخدر را کاهش بدهد.
بازمحمد مبارز، رئيس فدراسيون ورزش های رزمی افغانستان نيز در این نشست گفت: «افغانستان به افراد سالم نياز دارد؛ اما متاسفانه برخی جوانان با استفاده از مواد مخدر به طرف نابودی روان هستند.»
موصوف افزود که جوانان فعال با انجام ورزش، عليه اين پديده مبارزه کرده است و در آينده نيز به مبارزۀ خود ادامه می دهند.
در جمع ورزشکاران قهرمان رشته های رزمی  که دیروز مورد تقدير قرار گرفت، ورزشکاران مبارزات آزاد افغان که شب ١٢ اسد  توانستند حريفان پاکستانى و ايرانی شان را شکست بدهند نيز شامل بودند.