صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۴ ثور ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

لوی سارنوالی: صدها زندانی افغان از ایران و تاجکستان به افغانستان منتقل می شوند

لوی سارنوالی: صدها زندانی افغان از ایران و تاجکستان به افغانستان منتقل می شوند

  لوی څارنوالی، از انتقال صدها افغان که در کشورهای ایران و تاجکستان زندانی اند، به زودی به افغانستان خبر داد.
به گزارش پژواک، عزیراحمد سرباز رئیس ادارهء نظارت بر محلات سلب آزادی لوی څارنوالی افغانستان، گفت که  فعلا حدود چهار هزار افغان درایران زندانى اند که دست کم یکهزار آنها تثبیت هویت شده و ٦٢٣ تن آنها به کشور منتقل شده اند و ضمنا ١٧٤ افغان که در تاجکستان زندانى اند، قراراست هرچه زودتر به افغانستان انتقال داده شوند .
وی با بيان اينکه تا دو ماه دیگر، ۱۳۰ زندانی افغان از ایران به افغانستان نیز انتقال ميگردد، افزود که پروسه انتقال زندانیان افغان خارج از کشور، به طور داوطلبانه انجام می شود.
اين مقام لوى څارنوالى کشورگفت: "این زندانیان توسط کمیته موظف متشکل از نماينده هاى وزارت های خارجه، عدلیه، داخله و لوی څارنوالی افغانستان از کشورهای همسایه به افغانستان انتقال می شوند وبه اساس محکمه دولت ها، حکم آنها نهایی بوده و محکمه مجدد بالای شان انجام نمی شود."
همچنان وی علاوه کرد که زندانیان انتقال یافته، باقی مدت حبس خویش را در زندان های افغانستان سپری می کنند و ازتمامى حقوق همانند زندانیان داخلی در محابس  مستفيد مى شوند .
اين درحاليست که موافقنامه تبادلهء زندانیان بین افغانستان وایران درسال ١٣۸۶ امضا شده براساس گزارش ها، ده ها زندانی افغان در ایران، اعدام و ده ها تن دیگر در انتظار تطبیق حکم اعدام بسر می برند.
ازسويى هم قرار داد تبادلهء زندانیان بین افغانستان و تاجکستان نيزدر ١٣۸۶ به امضا رسيده که به اساس آن تاکنون ٥٨٠ زندانی افغان از تاجکستان به افغانستان فرستاده شده اند .
عزیر احمد سرباز درادامه صحبت هايش ازافغانهايى که درخارج ازکشور زندانى اند، خواست که خود ويا به همکارى خانواده هاى تان سفارت افغانستان درآن کشور را درجريان بگذاريد تا ادارات موظف در آزادى و يا انتقال آنها به افغانستان اقدام نمايند .
اوگفت:"هرزمانی که مراحل کاری اين زندانيان صورت بگیرد و اسناد به ادارۀ څارنوالى برسد، ما داخل اقدام خواهیم شد. هر هموطن ما که در هرکشور زندانی اند، در کشورهايی که ما در آن سفارت داریم، به آنها مراجعه بکنند و یا اگر اقارب و فامیل آنها در داخل افغانستان است، ادارهء لوی څارنوالی را درجريان بگذارد، عرایض شان رامی پذیریم و بخاطرحل مشکل آنها اقدام صورت ميگيرد".