صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۴ ثور ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

کمیته مصؤنیت خبرنگاران: در مناطق مرکزی کشور کمترین خشونت علیه خبرنگاران ثبت شده است

کمیته مصؤنیت خبرنگاران: در مناطق مرکزی کشور کمترین خشونت علیه خبرنگاران ثبت شده است

کمیته مصؤنیت خبرنگاران، گزارش شش ماه نخست سال ۲۰۱۸ میلادی را منتشر کرد که بر اساس آن در زون کابل با 27 مورد، بیشترین خشونت علیه خبرنگاران و زون مناطق مرکزی با 3 مورد، کمترین خشونت علیه خبرنگاران ثبت شده است.
نجیب شریفی، رئیس کمیته مصؤنیت خبرنگاران، روز چهارشنبه 27 سرطان در یک نشست خبری در کابل گفت که در این شش ماه، 89 مورد خشونت علیه خبرنگاران ثبت شده است.
آقای شریفی افزود که ۲۷ واقعه در زون کابل که شامل ولایت کابل و ولایات شمالی کابل میشود، رخ داده است.  ۱۴ مورد در زون جنوب شرق، ۱۱ مورد در زون جنوب، ۶ مورد در زون شمال شرق، ۴ مورد در زون شمال، ۴ مورد در زون شرق و ۳ مورد در زون مرکزی رخ داده است.
او گفت که از این مقدار، گروههای تروریستی با 37 مورد در صدر فهرست خشونت قرار علیه خبرنگاران قرار دارند، عناصر مرتبط با دولت با 36 مورد در ردهی دوم و افراد ناشناس با 14 مورد در ردهی سوم قرار دارند.
رئیس کمیته مصؤنیت خبرنگاران علاوه کرد که این خشونتها شامل قتل، زخمی شدن، توهین و تحقیر، لت و کوب، بازداشت و اخراج از کار خبرنگاران میشود.
به گفتهی او، در میان خشونتها، ۱۱ مورد قتل خبرنگاران وجود دارد که میزان و شدت آن "بیسابقه" است. او گفت که تمام خبرنگارانی که در این دور کشته شدهاند به صورت هدفمند و مستقیم مورد حمله قرار گرفتند.
در یک حمله انتحاری در شش درک کابل، 9 خبرنگاری که برای پوشش یک حمله انتحاری دیگر رفته بودند، جان باختند. مسئولیت آن حمله را گروه تروریستی داعش برعهده گرفت. در همان روز خبرنگاری دیگر در ولایت خوست و یک خبرنگار دیگر در ولایت کندهار کشته شد.
کمیته مصؤنیت میگوید که این حادثه به خاطر اینکه ۹ تن از خبرنگاران در یک حمله کشته شدند و شیوهای که این حمله انجام یافت، نگرانی ها را از رهگذر مصؤنیت خبرنگاران  به صورت گسترده افزایش بخشید.
نجیب شریفی رئیس کمیته مذکور گفت که این حمله همچنان پوشش وقایع تروریستی را برای خبرنگاران به دلیل احتمال تکرار چنین حملات مشکل ساخته است.
او افزود، افزایش خشونت علیه خبرنگاران و رسانهها باعث گسترش خودسانسوری میان خبرنگاران و رسانهها در قسمت نشر جنایات گروههای تروریستی شده است. این امر خصوصاً در ولایاتی که نفوذ و فعالیت گروههای تروریستی بیشتر است، مشهود است. ولایات هلمند، کندهار، غزنی و ننگرهار از جمله ولایاتی است که میزان گسترده خودسانسوری در ان  به مشاهده میرسد.
آقای شریفی گفت که نیروهای امنیتی باید تمام راههای ممکن را در قسمت امنیت خبرنگاران خصوصاً هنگام پوشش واقعات تروریستی جستجو کنند و در همکاری با رسانهها و نهادهای حامی خبرنگاران طرزالعمل عملی و موثر را روی دست گیرد تا باشد از حملات مرگبار علیه خبرنگاران و رسانهها جلوگیری شود.  کمیته مصؤنیت همچنین از خبرنگاران میخواهد که با در نظر داشت افزایش روز افزون تهدید، جدیت در قسمت مصؤنیت خود به خرج دهند و از مصؤنیت خود را قربانی گزارش نکنند.
جهاد علیه رسانهها
مولوی فضلالرحمان، امام مسجد خواجه عبدالله انصاری در ولایت هرات فتوای جهاد در برابر رسانههای کشور را اعلام کرد. این عالم مذهبی میگوید، هر فردی که کارمندان رسانهها را به قتل برساند "غازی" است.
او رسانهها را عامل فساد میداند و رئیس جمهور را در راستای توجه به رسانهها بیکفایت میخواند. به گفتۀ او، عالمانی که با رسانهها رابطۀ خوبی دارند، عالمان «فاسد و درباری» هستند.
نجیب شریفی، رئیس کمیته مصؤنیت خبرنگاران میگوید که این ابراز نظر باعث تاسف است و تلاشی در راستای اهداف و تبانی با گروههای ترویستی است.
آقای شریفی گفت که این موضوع به صورت جدی پیگیری میشود تا عامل آن مجازات شود تا در آینده شاهد این گونه ابراز نظرهای افراطی نباشیم.
لازم به ذکر است که با تشکیل حکومت وحدت ملی، کمیتهی مشترک رسانهها و حکومت تشکیل شد تا پروندههای خشونت علیه خبرنگاران را بررسی کنند.
ادارهی لوی سارنوالی در 14 حمل به کمیته گزارش داد که تمام پروندههای خشونت علیه خبرنگاران که به این اداره ارجاع شده بود، مورد بررسی عدلی و قضایی قرار گرفته و دیگر هیچ پروندۀ بدون بررسی عدلی و قضایی باقی نمانده است.
سرور دانش رئیس کمیته رسانهها و حکومت، در جلسهی 24 ثور، از روند بررسی پروندههای خشونت علیه خبرنگاران انتقاد کرد و گفت که روند بررسي پروندههاي خشونت عليه خبرنگاران از سوي نهادهاي عدلي و قضايي رضايت بخش نيست. او خواستار تسریع در روند بررسی شده بود.