صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۴ ثور ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

وزارت دفاع: در مورد بد رفتاری با محافظان قیصاری تحقیق می‌شود

وزارت دفاع: در مورد بد رفتاری با محافظان قیصاری تحقیق می‌شود

وزارت دفاع ملی میگوید که در مورد بد رفتاری کماندوها با محافظان نظام الدین قیصاری در یک پایگاه نظامی تحقیق میکند.
طی دو روز گذشته ویدیویی در شبکههای اجتماعی دست به دست میشود که شماری از کماندوها، با افرادی که دستشان بسته است، بد رفتاری میکنند و آنان را با لگد میزنند. این ویدیو در یک مکان نظامی گرفته شده است.
در این ویدیو نشان داده میشود که یک فرد کماندو پا روی گردن فرد دستگیر شده گذاشته است و در قسمتی دیگر صدایی میآید که فردی دیگر میگوید که "به قلبش تیر خورده، نمیرد، اگر مُرد بگذار بمیرد."
کاربران شبکههای اجتماعی، این ویدیو را به جریان دستگیری محافظان نظام الدین قیصاری نسبت میدهند.
محمد رادمنش، سرپرست دفتر سخنگویی وزارت دفاع در پی نشر این ویدیو، به بیبیسی گفته است که هیئتی برای بررسی این رویداد تعیین شده است.
پیشتر نقیبالله فایق، والی فاریاب هم گفت که برای تحقیق در مورد چگونگی برخورد با همراهان آقای قیصاری و اینکه چه کسانی در آن رویداد دست دارند، هیئتی تشکیل شده و قانون بر افراد متخلف تطبیق خواهد شد. پپیش از این گزارشهایی منتشر شده بود که در جریان دستگیری محافظان نظام الدین قیصاری، یک تن کشته، سه تن دیگر زخمی شده بودند. همچنین 21 تن دیگر دستگیر شده بودند.
آزاد سازی هشت محافظ قیصاری
مقامهای دولتی در ولایت فاریاب اعلام کردهاند که هشت محافظ نظام الدین قیصاری که همراه با او بازداشت شده بودند را روز جمعه 22 سرطان آزاد کرده است.نقیب الله فایق، والی فاریاب میگوید هیچ مسئله قضایی در مورد آنها وجود نداشت و تنها به دلیل "محافظ قیصاری بودن" بازداشت شده بودند.
آقای فایق به بیبیسی گفته که در جریان هفتهی جاری دیگر محافظان آقای قیصاری نیز رها خواهند شد.
او همچنین تاکید کرده که محافظانی که رها شدهاند، هیچ اثری از لت و کوب و شکنجه نداشته و "خودشان نیز این موضوع را تایید کردند."
هفته گذشته هنگامی که خبر بازداشت نظام الدین قیصاری، فرمانده پولیس ولسوالی قیصار منتشر شد، گفته میشد که 21 تن از محافظانش دستگیر شدهاند اما مقامهای دولتی میگویند که 15 تن آنان محافظ آقای قیصاری بودهاند.
با نشر این خبر، هزاران تن از هواداران حزب جنبش ملی، دست به تظاهرات زند و در دومین روز قسمتی از ساختمان ولایت فاریاب را آتش زدند. در روزهای بعد این تظاهرات گسترده شد و به چندین ولایت کشیده شد و معترضان شماری از شاهراهها و دروازههای کمیسیون انتخابات را بستند.