صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۱ ثور ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

گفت‌وگوهای صلح افغانستان: ازبکستان رهبران طالبان را به تاشکند دعوت کرد

گفت‌وگوهای صلح افغانستان:  ازبکستان رهبران طالبان را به تاشکند دعوت کرد

دولت اعلام کرده که عبدالعزیز کاملوف، وزیر خارجه ازبکستان که در سفر رسمی دو روزه به کابل آمده بود، گفته که این کشور تلاشهایش را برای کمک به روند صلح افغانستان آغاز کرده و از رهبران طالبان دعوت کرده که برای گفتوگوهای صلح به تاشکند، پایتخت ازبکستان سفر کنند.
ازبکستان قرار است که در آینده نزدیک میزبان صلح افغانستان باشد.
آقای کاملوف روز (یک شنبه ۱۷ سرطان) وارد کابل شد و با مقامهای دولتی و غیردولتی کشور دیدار کرد. گفته شده است این دیدارها بر صلح، امینت و مناسبات اقتصادی میان دو کشور متمرکز بوده است.
شاکر کارگر، نماینده ویژه رئیسجمهور در امور کشورهای آسیای میانه به بیبیسی گفته که مقامهای ازبکستان برای کمک به روند صلح افغانستان سفرهایی به کشور پاکستان نیز داشتهاند.
به گفته او مقامهای ازبکستانی همچنین به دفتر سیاسی طالبان در قطر رفته و در دیدار با مقامهای طالبان از آنها به صورت رسمی دعوت کرده تا به تاشکند، پایتخت ازبکستان سفر کنند و در نشستی رودررو با مقامهای افغان شرکت کنند.
او گفت که برای اولین بار است که مقامهای ازبکستان اعلام میکنند که با رهبری گروه طالبان ارتباط مستقیم دارد. او افزود که طالبان نیز شرایطی را مطرح کرده که این شرایط توسط وزیر خارجه ازبکستان به مقامهای افغانستان نیز منتقل شده است. آقای کارگر اما درباره این شرایط جزئیات بیشتری ارائه نکرد.
صفحه جدید در مناسبات دو کشور
آقای کارگر گفت که در زمینه تجارت نیز صفحه جدیدی میان دو کشور گشوده شده است. دو طرف در حال گفتوگو درباره اجرای بزرگترین پروژههای اقتصادی "نه تنها میان دو کشور بلکه در سطح منطقه" هستند.
او گفت که یکی از این طرحها اجرای خط آهن میان مزارشریف در شمال و شهر هرات در غرب کشور است که ارزش اجرایی شدن آن به بیش از ۳ میلیارد دالر میرسد.
نماینده ویژه رئیس جمهور در امور کشورهای آسیای میانه میگوید که مطالعات فنی و ارزیابی این طرح اکنون توسط ازبکستان آغاز شده است.
او گفت که دو کشور برای تامین امنیت این طرح و همچنین خطوط انتقال برق که قرار است از مسیر افغانستان بگذرد و به پاکستان صادر شود، توافقنامه امضا کردهاند.
به گفته او افغانستان و ازبکستان همچنین موافقتنامه ترانزیت را امضا کرده که این روند به صادرات افغانستان کمک کرده است و مشکلی که در روند صادارت سنگ مرمر و قالین قبل از این وجود داشت، برداشته شدهاست.
آقای کارگر همچنین گفت که ازبکستان گمرک "اندی جان" را در اختیار افغانستان قرار داده که کابل میتواند سنگهای مرمر خود را به کشور چین صادر کند.
در خزان سال ۱۳۹۵ نخستین قطار چینی کالاهای تجاری را از چین به بندر حیرتان در شمال کشور رساند، این قطار از خاک ازبکستان وارد افغانستان میشد و بعد از یک طرف با واگنهای خالی به طرف چین میرفت. مقامهای افغان میگویند که واگذاری گمرک اندی جان به افغانستان، این مشکل را حل کرده است.
افغانستان به شدت به برق وارداتی متکی است، زیرا تولید داخلی فقط حدود ۳۰ درصد از نیاز کشور را رفع میکند، ولی آقای کارگر میگوید که کابل در نظر دارد که هزار مگاوات از ازبکستان وارد کند. اکنون افغانستان حدود ۳۰۰ مگاوات برق از ازبکستان وارد میکند.
آقای کارگر میگوید که گفتوگو درباره وارد کردن ۱۰۰۰ مگاوات برق در جریان است که بر اساس این قرار است افغانستان ۵۰۰ مگاوات برق را مصرف کند و ۵۰۰ مگاوات دیگر به پاکستان صادر شود.
او گفت که قبلا ازبکستان قیمت هر مگاوات برق را برای افغانستان ۹ سنت آمریکایی حساب میکرد، ولی جدیدا دو کشور توافق کردهاند که این قیمت به ۵ سنت کاهش یابد. سود این کاهش برای افغانستان حدود ۲۰ میلیون دالر در سال خواهد بود.