صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۳۱ حمل ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

مایک پمپئو در کابل: طالبان از راه نظامی پیروز نمی‌شود

مایک پمپئو در کابل:  طالبان از راه نظامی پیروز نمی‌شود

مایک پمپئو، وزیر امور خارجه ایالات متحده امریکا که در یک سفر غیر منتظره به کابل آمد، در دیدار با رئیسجمهور غنی، ضمن حمایت از روند صلح افغانستان گفت، طالبان درک کرده که از راه نظامی پیروز نمیشود.
وزیر خارجه ایالات متحده امریکا، بعد از ظهر دیروز، دوشنبه 18 سرطان، وارد کابل شد و با رئیس جمهور غنی و رئیس اجرائیه کشور دیدار کرد.
بر اساس اعلامیه ارگ ریاست جمهوری، در این دیدار دو طرف روی "همکاری های منطقوی، مبارزه با تروریزم، تمویل و تجهیز نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان، پروسه صلح به رهبری و مالکیت افغانستان، انتخابات و چگونگی تطبیق استراتیژی ایالات متحدۀ امریکا در قبال افغانستان و جنوب آسیا" گفتگو کردهاند.
رئیس جمهور غنی در این دیدار گفته است که پروسه صلح به رهبری افغانستان، حمایت سراسری مردم کشور را دارد و این حمایت بر اساس"اجماع سراسری" و " مشوره متداوم" بوجود آمده است.
آقای غنی گفته است که در جریان آتشبس موقت دولت با گروه طالبان، مردم افغانستان نشان دادند که از جنگ خسته شده و ثابت کردند که"آیندهنگر" و "اسیر گذشته" نمیشوند.
او افزوده که استراتیژی جدید امریکا برای افغانستان و جنوب آسیا، در منطقه "تغییر مثبت" ایجاد کرده و کشورهای منطقه باید در قبال این استراتیژی مسئولیت شان را صادقانه انجام دهند.
مایک پمپئو در این دیدار گفته است "اکنون نسبت به هر زمان دیگر، ایالات متحده امریکا به عنوان یک شریک پایدار در کنار مردم افغانستان قرار دارد."
او افزود "ایالات متحده امریکا با حکومت و نیروهای امنیتی افغانستان برای ایجاد شرایط امن و با ثبات در افغانستان کار می کند."
وزیر خارجه امریکا حمایت کشورش را از روند صلح به رهبری افغانستان اعلام کرده و گفته است که "بسیاری از طالبان این نکته را درک کرده اند که از راه نظامی موفق شده نمی توانند و این موضوع عمیقاً به استراتیژی رئیس جمهور ترامپ و همچنان پاسخ طالبان به اعلام آتشبس از سوی رئیس جمهور غنی، ارتباط می گیرد."
او همچنین گفته است که کشورش به ادامه کمکها به افغانستان، تمویل و تجهیز نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان و حمایت از پروسه صلح به رهبری افغانستان، متعهد است.
رئیس جمهور غنی و وزیر خارجه امریکا در پایان دیدار شان، در یک کنفرانس خبری حاضر شدند و به خبرنگاران در مورد دیدار شان معلومات دادند.
این اولین سفر مایک پمپئو به کابل بعد از منصوب شدن به عنوان وزیر خارجه ایالات متحده امریکا است.