صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۳۱ حمل ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

آب‌های زیر زمینی شـهر کابل در یک سال گذشته 20 مـتر پایین رفته است

 آب‌های زیر زمینی شـهر کابل در یک سال گذشته  20 مـتر پایین رفته است

رئیس عمومی شرکت آبرسانی از کاهش آبهای زیر زمینی در شهر کابل هشدار داده و میگوید که تنها در یک سال گذشته، آبهای زیر زمینی در کابل 20 متر پایین رفته است.
حمیدالله یلانی رئیس عمومی شرکت آبرسانی کشور که دیروز دوشنبه (18 سرطان) در مراسم افتتاح کار پروژه آبرسانی برای 3500 خانواده در ساحه شاه شهید شهر کابل صبحت میکرد، گفت، کاهش آبهای زیر زمینی و تغییر اقلیم در افغانستان به یک فاجعه تبدیل شده است.
این پروژه 28.7 کیلومتر طول دارد که 84 میلیون 513 هزار افغانی هزینه بر می دارد که مبلغ ذکر شده را وزارت مالیه کشور میپردازد.
آقای یلانی در این مراسم گفت، با آنکه افغانستان مولد کاربن نیست اما افغانستان آسیب پذیرترین کشور از تغییر اقلیم جهانی میباشد.
وی، استفاده ازآب در کابل را ظالمانه خوانده گفت، طی یک سال گذشته حدود 20 متر آب زیر زمینی پایین رفته است.
یلانی میگوید:" ما در افشار حدود 10 حلقه چاه داشتیم که یگانه منابع آبرسانی ما برای باشندگان خیرخانه بود ولی درحال حاضر 8 حلقه آن خشک شده اند، تنها 2 حلقه باقی مانده است." آقای یلانی عامل اصلی پایین رفتن سطح آب زیر زمینی در شهر کابل  را استفاده غیر تخنیکی واترپارکها/ پارکهای آبی، سوناها، موترشوییها از آب زیر زمینی  و افزایش نفوس خواند.
یلانی افزود، تنها امید ما برای نجات بحران آب در شهر کابل بند شاه توت میباشد که کارهای مقدماتی استفاده از آب آن شروع شده است.
به گزارش جمهور، رئیس عمومی شرکت آبرسانی می گوید که در حال حاضر حدود 54 هزار خانواده را تحت پوشش مستقیم خدمات آب رسانی قرار داده و پلان دارد که آهسته آهسته تمام شهر را زیر خدمات آب رسانی قرار دهد.
سردار ولی ملک زی، رئیس آبرسانی شهر کابل گفت:" برعلاوه پروژه آبرسانی شاه شهید، سه پروژه دیگر که هم در مناطق امین آباد، مراد خانی و پل آبچه خان تحت کار داریم که 70 درصد کار آنها تکمیل شده است."
گل پاد شاه مجیدی عضو مجلس نمایندگان نیز گفت که تا هنوز برای مشکل آب کابل هیچ توجهی نشده است و باید حکومت مشکل آب کابل را جدی بگیرند.
افغانستان با جغرافیای محدود که دارد پنج حوزه ای بزرگ آبی دارد که عدم مدیریت درست از آبها باعث شده اند تا این کشور با مشکلات جدی کمبود آب روبرو باشد.