صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

جمعه ۲۶ دلو ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

اداره ملی حفاظت از محیط زیست: افغانستان بیشترین صـدمه را از تغییر اقلیم می‌بیند

اداره ملی حفاظت از محیط زیست: افغانستان بیشترین صـدمه را از تغییر اقلیم می‌بیند

اداره ملی حفاظت از محیط زیست کشور میگوید که افغانستان کمترین نقش را در تغییر اقلیم دارد اما بیشترین صدمه را از این ناحیه میبیند.
عبدالوالی مدقق، معین پالیسی اداره ملی محیط زیست روز یکشنبه 17 سرطان در نشست مشورتی که به منظور از تغییر اقلیم در کابل برگزار شده بود، گفت که افغانستان در تغییر اقلیم به صورت چشمگیر سهم ندارد اما جزء متاثرترین کشورهای جهان است.
آقای مدقق افزود که تغییر اقلیم بیشترین تاثیر را روی آب میگذارد و به دلیل اینکه 80 درصد نفوس کشور ما کشاورز و یا مالدار است، بیشترین صدمه را از کمبود آب میبیند.
بر اساس گزارشهای بینالمللی، افغانستان سالانه حدود 40 میلیون تُن دی اکسید کربن تولید میکند که به گفته معین پالیسی اداره ملی حفاظت از محیط زیست، این رقم بسیار ناچیز است. آقای مدقق میگوید که افغانستان اگر سالانه تا 200 میلیون تن نیز ایجاد کند هنوز در حد استندرد جهانی است.
سنتوش پتنائیک مسئول هماهنگی شبکهی تغییر اقلیم جنوب آسیا، که در این نشست حضور داشت نیز با ابراز نگرانی از تاثیرات تغییر اقلیم بر افغانستان گفت که افغانستان حدود 2 بارندگی و بارش برف خود را بنابر موضوع تغییر اقلیم از دست داده است.
آقای پتنائیک افزود که بر اساس گزارش بانک جهانی، درجه حرارت بین 1.5 تا 3 درجه سانتیگراد در مناطق غربی بین سالهای 1990 تا 2010 میلادی از حد اوسط کشورها بالا رفته است که این باعث چالشهایی شده است.
او همچنین اضافه کرد که اثرات تغییر اقلیم در افغانستان در سال 2018 میلادی حدود 2 میلیون نفر را در 22 ولایت متاثر ساخته است. به گفتهی او جاری شدن سیلاب و خشکسالیها از دیگر پیامد تغییر اقلیم است.
گفتنی است که تغییر اقلیم به دلیل افزایش گازهای گلخانهای و دی اکسید کربن به وجود میآید و کشورهای صنعتی جهان بیشترین نقش را در تغییر اقلیم و گرم شدن زمین دارند.
کشورهای صنعتی در نظر دارند که برای سازگاری با تغییر اقلیم و جلوگیری از گرم شدن سریع زمین، سالانه 100 میلیارد دالر را در سراسر جهان هزینه کنند.
اداره ملی حفاظت از محیط زیست افغانستان میگوید که افغانستان برای سازگاری با اقلیم و کاهش دهی اثرات تغییر اقلیم از سال 2020 تا 2030 میلادی 17 میلیارد دالر نیاز دارد.
شاه زمان میوندی رئیس اداره ملی حفاظت از محیط زیست در پیامی از حمایتهای جامعه جهانی ابراز نگرانی کرد و گفت که این کمکها بسیار کُند انجام میشود.
او تصریح کرد که با توجه به روند حمایتی که از افغانستان صورت میگیرد، این کمک 400 سال طول خواهد کشید تا به افغانستان داده شود.
آقای میوندی همچنین در پیامش نوشته بود که تاکنون چند پروژه به صندوق تامین سبز، پیشنهاد شد اما این پیشنهادها تطبیق نشد و کمکها بسیار به کُندی پیش میرود.
در قسمتی دیگر از پیام او آمده بود که افغانستان در سالهای 2013 تا 2015 میلادی، سالانه 100 میلیون دالر از بودجه انکشافی خود برای سازگاری و کاهش اثرات تغییر اقلیم هزینه کرده است.
آگاهیدهی یگانه راه آسان برای مقابله با اثرات تغییر اقلیم
مژگان مصطفوی معین مالی وزارت اطلاعات و فرهنگ نیز با نگرانی از گرم شدن زمین، گفت که تغیر اقلیم چند میلیون حیوان خانگی و هزاران هکتار زمین زراعتی را تهدید میکند؛ او افزود که تنها راه آسان برای مقابله با اثرات تغییر اقلیم، آگاهیدهی است.
خانم مصطفوی از کمیته حفاظت از محیط زیست و سایر نهادهای همکار خواست که گزارشهای مرتبط با تغییر اقلیم از طریق رسانهها با شهروندان شریک شود تا در مصرف آب و ایجاد دیاکسید کربن ملاحظه شود.
معین مالی وزارت اطلاعات و فرهنگ تاکید کرد که فرهنگ سازی باید از خانهها، به خصوص خانم ها آغاز شود تا در مصرف آب صرفه جویی شود تا از بحران بیآبی جلوگیری شود.
او همچنین از ادارههای دولتی خواست که برنامههای محیط زیستی را در حاشیه قرار ندهند تا آیندگان ما با خطر جدی کم آبی مواجه نشوند.
گفتنی است که تغییرات اقلیمی علاوه بر حیوانات و نباتات، با اثرگذاری بر منابع غذایی و کاهش آب آشامیدنی تاثیرات منفی جدی بر سلامتی انسانها نیز دارد. اما جدیتر از آن این مساله است که این تغییرات با فعالسازی عوامل بیماریهای کشندهای چون مالاریا، اسهال و سوءتغذیه، باعث تلفات سنگینی میشود.
نظر به گزارش سازمان جهانی بهداشت (WHO )؛ افغانستان از ۲۰۱۰ تا ۲۰۳۰ میلادی از نظر سرعت رشد تأثیرات تغییر اقلیم بر سلامتی افراد در رده اول کشورهای جهان قرار دارد.