صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۲۹ حوت ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

ماه رمضان؛ فـرصت دیگر بـرای احتکار و گـران فـروشی

 ماه رمضان؛ فـرصت دیگر بـرای احتکار و گـران فـروشی

همه ساله با فرا رسیدن ماه مبارک رمضان، قیمت اجناس خوراکی صعود چشمگیری میکند که باعث انتقاد شمار زیادی از شهروندان میشود.
در این ماه برخی از مواد غذایی و میوهها تا 50 درصد افزایش قیمت دارد به طوری که اکثر شهروندان دیگر قادر به خریداری آن نیستند.
جان محمد فرد کهن سالی است که در محدوده پل سرخ کراچیوانی میکند. او شش فرزند دارد که اکثرشان دختر هستند و خودش یگانه نان آور خانه است. درآمد این فرد کهن سال، روزانه بین 200 تا 300 افغانی است.
او میگوید پیش از این یک بوجی برنج "سفیدک" را هزار افغانی میخریده اما اکنون همان برنج به 1600 افغانی رسیده؛ "حیران ماندم چی کنم. از یک سو گرانی و از سوی دیگه گرسنگی."
جان محمد همچنین از افزایش قیمت میوه نیز شکایت کرد و گفت که دیگر هیچ خریده نمیشود؛ پیش از این حداقل بادرنگ خریده میتوانستم اما حالا بادرنگ هم گران شده است.
این مرد کهن سال تنها شهروند کابلی نیست که از افزایش قیمت مواد خوارکی شکایت دارد، بلکه شمار زیادی از مردم از افزایش ناگهانی مواد غذایی شاکی هستند.
یک بوجی برنج درجه اول که هفته پیش حدود 2200 افغانی بود، اکنون به علت رسیدن ماه رمضان به 2600 افغانی رسیده و قیمت روغن، آرد، حبوبات و لبنیات نیز افزایش یافته است.
دکانداران یکی از علتهای بالا رفتن قیمت مواد غذایی را افزایش دالر در برابر افغانی عنوان میکنند و علت دوم را تقاضای بیش از حد مردم به مواد غذایی.
حکومت نیز به دلیل نظام بازار آزاد، هیچ نظارتی بر قیمت اجناس ندارد و تاجران و دکانداران به هر قیمتی که ایجاب میکرد اجناسشان را میفروشند.
هرچند اتاق تجارت به منظور کاهش بهای مواد خوراکی چندین نشست را با بازرگانان برگزار کرد اما این نشستها نتیجهای نداشت و برعکس آن قیمتها بالا رفت.
خان جان الکوزی معاون این اتاق میگوید که بالا رفتن بهای مواد خوراکی در این ماه، کار بازرگانان متوسط است که خلاف آموزه های اسلام عمل میکنند.
از سوی دیگر محمد اشرف غنی رئیس جمهور کشور نیز در پیامی که به مناسبت فرارسیدن ماه رمضان منتشر کرده بود، خواستار توجه نهادهای دولتی در قسمت کنترل بهای مواد خوراکی در این ماه شده بود.
بیشترین مواد خوراکی مورد نیاز شهروندان کشور از کشورهای منطقه به خصوص پاکستان و ایران وارد میشود و افغانستان نتوانسته در این قسمت به خودکفایی برسد. تاجران نیز به دلیل نبود نظارت درست، مواد وارداتی را تا حد توان گران میفروشند.
گران شدن مواد غذایی از سوی دیگر باعث شده که شهروندان درد دلهایشان را به شبکههای اجتماعی نیز بکشانند و از بی توجهی دولت به بازار و مردم انتقاد کنند.
یک کاربر شبکهی فیسبوک به صورت طنزآمیزی نوشته است که: این ماه، ماه مهمانی خداست و همه مسلمانان مهمان خدایند و نیازی به مواد غذایی ندارند که دولت به گران یا ارزان شدن آن توجه کند.
کاربری دیگر نیز نوشته که افزایش ناگهانی قیمت مواد خوراکی، نگرانیهایی را برای قشر بیبضاعت جامعه که توان خرید کمتری دارند، به بار آورده است.
اداره احصائیه مرکزی چندی پیش با نشر "تحقیق وضعیت زندگی در افغانستان- سال 1395" اعلام کرده بود که 54.5 درصد جمعیت کشور زیر خط فقر زندگی میکنند.
بر اساس گزارش این اداره، افرادی که توان خرید مواد غذایی کمتر از 2064 افغانی در ماه داشته باشند، زیر خط فقر قرار دارند.
اکنون بیکاری و افزایش ناگهانی قیمت مواد غذایی باعث میشود که شهروندان کشور توان خرید کمتری داشته باشند و از سوی دیگر بیشتر با سوتغذیه مواجه شوند که باعث نسل آینده با عارضههایی مواجه شوند.
روزه در ممالک غیر اسلامی
قیمت مواد خوراکی در افغانستان و شماری دیگر از کشورهای اسلامی در حالی در ماه رمضان بالا میرود که دکانداران در شماری از کشورهای غیر اسلامی در این ماه تخفیفهای ویژهای به مشتریانش میدهند.
عکسی از یک فروشگاه در لندن، پایتخت انگلستان در شبکههای اجتماعی دست به دست میشود که در آن بالای قفسه مواد خوراکی نوشته شده: "رمضان مبارک" و روی اجناس نیز نوشته که "نصف قیمت."
این عکس را اکثر کاربران افغان شبکههای اجتماعی منتشر میکنند و علت گران فروشی در افغانستان و تخفیف در اروپا را میپرسند.
اکثر کسانی که به این پرسش جواب دادهاند گفتهاند که اکثر مسلمانان به دستورهای اسلام گوش نمیدهند فقط تحت نام اسلام زندگی میکنند.