صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۲۹ حوت ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

دستگاه جلوگیری از بـرق گرفتگی توسط یک مهـاجر افغان در ایران ساخته شد

 دستگاه جلوگیری از بـرق گرفتگی توسط یک مهـاجر افغان در ایران ساخته شد

جمعهخان ماکویی، مهاجر افغان دستگاهی را برای جلوگیری از برق گرفتگی در کشور ایران اختراع و آن را به نام خود ثبت کرده است.
آقای ماکویی به روزنامهی «افغانستانما» گفت که این دستگاه "ایمن فاز" نام دارد و مانع برق گرفتگی افرادی میشود که با وسایل برقی دارای بدنه فلزی، سروکار دارند.
این مخترع افغان اضافه کرد که تمام وسایل برقی دارای بدنه فلزی به خاطر کارکرد مکانیکی همیشه امکان این را دارد که سیم فاز از جای خود جدا شود و به بدنه وسیله برقی اتصال کند، در صورت اتفاق چنین کاری هیچگاه فیوز و کلیدهای حفاظتی برق را قطع نمیکنند.
او در ادامه گفت که کلیدهای حفاظتی دستگاه ایمن فاز به گونهای طراحی شده است که در صورتی که اتصال بین سیم فاز و نول(خنثی) صورت بگیرد یا اگر یک موجود زنده دست به سیم فاز برق بزند و مقداری جریان برق وارد بدن انسان شود، سیستمهای هوشمند برق را قطع میکند.
آقای ماکویی در مورد نحوه کارکرد اختراعش توضیح داد و افزود که دستگاه ایمن فاز به صورت هوشمند، بدنه وسیله برقی را چک میکند و در صورت برقدار شدن بدنهی وسیله برقی قبل از اینکه برای کسی اتفاقی بیافتد، برق را قطع میکند.
این مخترع افغان در ادامه اضافه کرد که دستگاه مذکور توسط نشانگرهای "الایدی" که به رنگ قرمز و سبز است و یک نمایشگر السیدی که روی دستگاه نصب شده، خطر را به ما اعلام میکند.
به گفتهی او، زمانی که وضعیت عادی باشد، نیز توسط نمایشگر السیدی و چراغهای الایدی که روی دستگاه است، به کاربر وضعیت عادی نشان داده میشود.
جمعه خان ماکویی میگوید که با استفاده از این دستگاه (ایمن فاز) دیگر هیچ خطری استفاده کنندگان وسایل برقی دارای بدنه فلزی را تهدید نمیکند. آقای ماکویی گفت: "دستگاه هیچ مشابه خارجی ندارد، دستگاه ایمن فاز بعد از طراحی و آزمایش به اداره ثبت اختراع ایران معرفی شد و بعد از کارشناسی و جستجو در بانکهای اطلاعات جهانی مورد تایید کارشناسان قرار گرفت و اداره ثبت اسناد و مالکیت فکری سند و گواهی ثبت اختراع را به نام بنده صادر کرد.
سازمان ثبت املاک و اسناد ایران نیز گواهینامه ثبت اختراع را با شمارهی (018966) به نام آقای ماکویی داده است.
مصطفی رضایی، رئیس انجمن مخترعان افغانستان به روزنامهی افغانستانما گفت که به دلیل ناکامی کشور ما در قسمت مالکیت فکری و ثبت اختراع، ایران یکی از بهترین گزینهها برای ثبت اختراع جوانان ما و بهرهمندی از تمامی حقوق مالکیت فکری است.
رئیس انجمن مخترعان افغانستان همچنین تصریح کرد که وجود این چنین مخترعان که مدرک رسمی اختراع را کسب میکنند جای بسیار امیدواری برای کشور است.
او علاوه کرد که این مخترعان هر کدامشان الگویی دست یافتنی برای جوانان کشور، مخصوصا در زمینه نوآوری و اختراع میتوانند، باشند.
جمعه خان ماکویی، شهروند ولایت هرات است که چند سال پیش به دلیل ناامنی و مشکلات اقتصادی کشور را ترک کرد و اکنون در ایران زندگی میکند.
این مخترع افغانستانی میگوید که بعد از ثبت این دستگاه تاکنون هیچ نهادی برای ساخت انبوه او را حمایت نکرده است و تاکنون این دستگاه به صورت انبوده ساخته نشده است.
مصطفی رضایی رئیس انجمن مخترعان افغانستان میگوید که همکاری دولت برای ایجاد زیر ساخت در زمینه مالکیت فکری و حمایت مالی، میتواند جوانان را بیشتر برای نوآوری تشویق کند.
او گفت که ما از سال ۲۰۰۵ عضویت سازمان جهانی مالکیت فکری را کسب کردیم اما شاید هیچوقت نتوانیم از این فرصت برای ارتقای ظرفیت کشور به دلیل حمایت نشدن، استفاده کنیم.
ایده ساخت
جمعه خان ماکویی میگوید که یک روز در نزدیک یک زیارتگاه کار میکردم، متوجه شدم که چهار تن در یک تاریخ کنار هم دفن شدهاند، وقتی از متولی زیارت پرسیدم او گفت که اینها خانواده (یک خانم با سه فرزندشان) توسط برق کولر جان خود را از دست داده بودند.
او اضافه کرد که این موضوع باعث شد که به دنبال یک راه حل برای جلوگیری از برق گرفتگی شوم. سپس طرح و نقشه را روی کاغذ پیاده کردم بعد روی بُرد آموزشی مداری طراحی کردم؛ مدت زیادی روی طرح کار کردم و هر بار طرح را پیشرفتهتر میساختم و تمام عیبها و نقصهایش را بر طرف میکردم بعد مدار را روی برد واقعی پیاده سازی کردم و مدت چهل روز بارها تست کردم وقتی مطمین شدم که دیگر هیچگونه عیب و نقص ندارد آن را برای استفاده داخل یک جعبه قرار دادم و به اداره ثبت اختراع معرفی کردم .
آمار افرادی که بر اثر برق گرفتگی در کشور جان میدهند به دلیل ثبت نشدن علت فوت، مشخص نیست اما در جهان سالانه هزاران تن جان میدهند. در کشور ایران سال گذشته حدود 700 تن بر اثر برق گرفتگی جان باخته بودند.
جمعه خان ماکویی دوره ابتدایی را در شهر هرات آموخته؛ اما به دلیل جنگ و ناامنی به کشور ایران مهاجرت کرده است. او در ایران نتوانسته ادامه تحصیل دهد؛ اما در خانه به مطالعه و تحقیقش ادامه داده و برنامه نویسی را نیز پیش یکی از دوستانش آموخته است.