صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۱ ثور ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

رییس جمهور: مقام هايی که مانع پیشرفت سکتور خصوصی می شوند برکنار خواهند شد

 رییس جمهور:  مقام هايی که مانع پیشرفت سکتور خصوصی می شوند برکنار خواهند شد

رییس جمهور غنی، دیروز در مراسم تجلیل از هفته «صنعت و سرمایه گذاری» در کابل گفت که افغانستان به سوی خودکفایی در حرکت است و سکتور خصوصی، در پیشرفت اقتصادی افغانستان نقش ارزنده دارد.
آقای غنی در این مراسم که همزمان با آن نمایشگاه تولیدات داخلی در ارگ برگزار شده، گفت: «این هفته پیام امید دارد، پیامی که افغانستان به سوی خودکفایی می رود و از اتکا به بیگانه، به اتکا به خود، و شما حضار وسیله این خود کفایی هستید، بدون شما این کار امکان پذیر نیست.»
او افزود که دولت تسهیل کننده، فراهم کننده، محافظ وخدمتگار سکتور خصوصی است، اگر سکتور خصوصی در یک بخش سرمایه گذاری میکند و دولت از آن استفاده نمی کند در حقیقت دولت خیانت کرده است.
وی افزود: «شما با اخلاص کامل مشکلات سکتور خصوصی را با من شریک نمودید و من از تعهد شما در قسمت پیشرفت صنایع، سرمایه گذاری و پیشرفت زنان سپاسگزاری می کنم.»
موصوف علاوه کرد که سکتور خصوصی مزدور کسی نیست، بلکه شریک حکومت است و یکجا به پیش می رود.
رئیس جمهور از سکتور خصوصی خواست تا وزارت های سکتوری که مانع کار آنان می شود نمره بدهند و پارچه امتحان شان را در جلسات شورای عالی اقتصاد پیش کنند.
وی در ادامه گفت: «پس از این هر وزارت که مانع سکتور خصوصی شود، به مردم خواهم گفت که این وزارت مانع پیشرفت می شود و شما آنان را برکنار کنید و یا هم برای من بگویید تا برکنارش کنم، این وزارت ها نمی تواند بر اساس روابط پیش برود باید ضوابط را بپذیرند.»
به گفته رئیس جمهور، از عمر حکومت یکسال باقی مانده است و دیگر گذشت نمی شود؛ هر کسی که کار نمی کند و یا مانع پیشرفت می شود باید وظیفه خود را به شخصی دیگر بسپارد.
به گزارش پژواک، فیروز خان مسجدی معین صنایع وزارت صنایع و تجارت، در این نشست گفت که گرامی داشت از هفته صنعت و سرمایه گذاری که هر ساله به منظور حمایت از صنایع و سرمایه گذاری در افغانستان راه اندازی می شود، هدف آن بحث روی چالش ها و فرصت ها، ایجاد تشبثات کوچک و متوسط در کشور می باشد.
وی گفت: «با توجه به فرصت ها و امکانات بالقوه اقتصادی که برای سرمایه گذاری و صنایع در کشور وجود دارد و با توجه جلالتمآب رییس جمهور، تطبیق برنامه ها پالیسی های حکومت که برای انکشاف اقتصادی و صنایع روی دست گرفته شده است، می توانیم وضعیت کنونی را تغییر داده و از یک کشور متکی به واردات به یک کشور صادر کننده مبدل گردیم.»
به گفته او، طوری که ارقام نشان می دهد بیلانس تجارتی کسر عظیم داشته و واردات افغانستان چندین برابر صادرات می باشد.
موصوف افزود با آن که بیلانس صادرات از سال ١٣٩٣ به این سو افزایش داشته و واردات قسماً کاهش یافته؛ اما هنوز هم رشد صنایع در کشور کند می باشد.
مسجدی گفت که در آینده نزدیک، افزون بر توزیع زمین در باریک آب کابل در سایر ولایات نیز زمین برای متشبثین توزیع خواهد شد.
وی ابراز امیدواری کرد که در ختم هفته گرامی داشت از صنعت و سرمایه گذاری، حمایت مصرف کننده گان را جهت استفاده بیشتر از تولیدات به دست بیاورند.
شیرباز کمین زاده رییس اتحادیه سرتاسری صنعتکاران افغانستان، گفت که به زودی افغانستان از یک کشور مصرفی وارداتی به تولید کننده صادراتی تبدیل خواهد شد.
به گفته او، سکتور خصوصی قادر به ایجاد اشتغال به شهروندان می باشد و همین حالا هر فابریکه به طور میانگین برای ٣٠ تن به صورت مستقیم و برای ٢٠٠ تن به طور غیر مستقیم فرصت شغلی فراهم کرده است.
موصوف خاطر نشان کرد که مشکلات در راستای صنعت موجود می باشد؛ اما با همکاری حکومت پایان خواهد یافت و در صورت پایان یافتن این مشکلات، سکتور خصوصی تولیدات خود را سه برابر افزایش خواهد داد.
وی علاوه کرد که نبود زیربنا، برق، بیروکراسی و قوانین مغلق از جمله موانعی اند که فرا روی سکتور خصوصی قرار دارند.
به گفته او، سالانه حدود ٣٠٠ هزار تن به بازار کار وارد می شوند؛ اما نبود حمایت سبب می شود تا سکتور خصوصی حدود پنج هزار تن را جذب کند و در صورت حمایت، سالانه زمینه جذب ٦٠ هزار تن را فراهم خواهد شد.
خان جان الکوزی معاون اتاق تجارت، ضمن استقبال از هفته صنعت و سرمایه گذاری گفت جایگاهى را که در گذشته سکتوری خصوصی در حکومت قبلی نداشت؛ اما در این دوره به دست آورده است.
وی افزود که در جریان ١٧ سال گذشته، در عرصه های مختلف از سوی سکتور خصوصی بیش از ۱۵ میلیارد سرمایه گذاری صورت گرفته است.
موصوف گفت که برای رشد تولیدات داخلی و انکشاف صنایع، نیاز است تا حکومت و مردم از تولیدات استفاده کند و یک کشور زمانی عزت پيدا می کند که در عرصه تولیدات داخلی به خود کفایی برسد.
وی در ادامه افزود: "هرگاه میخواهيم از نیازمندی کشور های همسایه نجات پیدا کنیم، پس بیاید از تولیدات داخلی حمایت واستفاده کنیم."
منیژه وافق رئیس اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان  نیز گفت که ارجحیت دادن ۲۵ در صد استفاده از تولیدات داخلی و پنج در صد ارجحیت استفاده از تولیدات زنان، مواردى است که سبب شویق سکتور خصوصی شده است.
او گفت که در حال حاضر ۸۵۰ شرکت و کارخانه در سطح کشور توسط خانم ها رهبری و بیش از ۶۷ میلیون دالر در این شرکت ها و کارخانه ها سرمایه گذاری صورت گرفته است و برای هزاران تن شغل ایجاد کرده است.
وی از رییس جمهور خواست تا نقش و سهم زنان را شناسایی کرده و برای بهبود وضعیت آنان گام های عملی برداشته شود تا آنان کار و بار شان را رشد دهند.