صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۴ حمل ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

وزارت داخله قومندانان امنیه 14 ولایت را همـزمان تبدیل کرد

 وزارت داخله قومندانان امنیه 14 ولایت را همـزمان تبدیل کرد

وزارت امور داخله اعلام کرده که برای آوردن شفافیت بیشتر در پولیس و گزارش دهی و حساب دهی فعال، قومندانان امنیه 14 ولایت را تبدیل کرده است.
ویس احمد برمک، وزیر امور داخله دیروز شنبه 22 ثور، در مراسم معرفی این قومندانان گفت که چالشهای فراوان در مقابل پولیس و وضعیت امنیتی کشور باعث شده است که این تغییرات بوجود بیاید.
او گفت که این افراد بین سه تا پنج ماه به گونه آزمایشی کار خواهند کرد و پس از بررسی دستاوردهای شان، مدت کاری شان تمدید خواهد شد.
در چند هفته اخیر، حملات گروهی طالبان به ولسوالیهای بعضی ولایات کشور افزایش چشمگیر یافته و باعث شده که مسئولین امنیتی این ولایتها به ناتوانی متهم شوند.
بر اساس تبدیلیهای جدید، قومندانان امنیه ولایتهای قندوز، هرات، تخار، خوست، فاریاب، سرپل، دایکندی، لوگر، لغمان، غزنی، نورستان، بدخشان، بادغیس و کنر تغییر کردهاند.
وزیر داخله دستاوردهای قومندانان امنیه جدید در بخش مبارزه با فساد را از اصلیترین موضوعاتی خواند که در دوره آزمایشی کارشان بررسی خواهد شد.
او گفت: "در بخش استحکامات برای ساختن پوستههای معیاری میلیونها افغانی از وزارت داخله خرج شده اما حیف و میل شده... متخلفان به سارنوالی معرفی شدند. در وزارت داخله دیگر بحث رشوه دادن و تطمیع کردن نیز ختم است... هر جایی که بشنویم در فساد دست دارید، ما دیگر با شما نیستیم و از شما حمایت نمیکنیم."
او تاکید کرد که قومندانان امنیه جدید باید در مقابل پولی که از وزارت داخله زیر هر نامی که آن را به دست میآورند، حسابده باشند.
پولیس خیالی
امین الله کریم، معین اداری وزارت امور داخله نیز در مراسم معرفی قومندانان امنیه جدید سخنرانی و به وجود سربازان خیالی در صفوف پولیس اعتراف کرد.
آقای کریم گفت این سربازان خیالی زیر عنوان سربازان تعلیم ندیده، در قومندانیهای امنیه کشور وجود دارد و امتیازاتی بنام آنها گرفته و حیف و میل میشود.
معین اداری وزارت داخله افزود:" ۱۶ هزار پولیس که هیچ تعلیماتی ندیدهاند در تمام قوماندانیهای امنیه وجود دارند. همچنان در همین قومندانیها افرادی وجود دارند که نامشان هست، اما حضور فیزیکی ندارند. ولی راپور داده میشود به وزارت امور داخله که در فلان ولایت پنج هزار، دو هزار یا ده هزار نفر تعلیم و تربیه نشده است، من برایتان حقیقت را عرض میکنم که اکثریت اینها خیالی است و موجود نیست."
اما وزیر امور داخله در سخنرانیاش گفت که برنامه منظم برای ثبت شدن سربازان حقیقی از سوی این وزارت ترتیب شده و باید "گلیم پلیس خیالی" از این نهاد جمع شود.
پیش از این نیز گزارشهای از وجود سربازان خیالی و فساد گسترده در صفوف پولیس نشر شده بود، حتی رئیس جمهور غنی وزارت امور داخله را "قلب فساد" خوانده بود.
حکومت برای مبازه با فساد در نهادهای امنیتی، برنامه اصلاحات نهادهای امنیتی را روی دست گرفته و این برنامه را با تغییرات در پستهای کلیدی وزارتهای دفاع و داخله آغاز کرد.وزیر امور داخله دیروز نیز تاکید کرد که اصلاحات زیر بنایی و کلیدی را در این وزارت بوجود آورده و روند اصلاحات در این وزارت همچنان ادامه دارد.