صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۴ حمل ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

سفيرعربستان: صلح در افغانستان یک اولویت اساسی است

سفيرعربستان: صلح در افغانستان یک اولویت اساسی است

سفيرعربستان در کابل، از پروسۀ صلح افغانستان حمايت کرده ميگويد که صلح در افغانستان، یک اولویت اساسی است.
شورای عالی صلح دیروز شنبه 22 ثور، با انتشار خبرنامهای گفته است که جاسم محمد الخالدی سفیر عربستان سعودی در کابل، در ديدار با محمد کریم خلیلی رییس شورای عالی صلح، بر تامین صلح در افغانستان تاکید کرده است.
در این اعلامیه آمده است که در این دیدار، روی چگونگی روند صلح افغانستان و ضرورت همکاری کشورهای اسلامی، به ویژه عربستان سعودی با این روند، گفتگو شد.
سفیر عربستان سعودی اظهار داشت که از دید کشورش، صلح در افغانستان یک اولویت اساسی است و باید مورد حمایت قرار بگیرد.
وی تأکید کرد که عربستان سعودی، در جهت به موفقیت رساندن پروسۀ صلح با افغانستان، همکاری لازم مینماید.
الخالدی اظهار داشت که افغانستان، یکی از دوستان مهم عربستان سعودی است و این کشور به همه مردم افغانستان به حیث برادران شان می بیند.
سفیرعربستان سعودی، به رییس شورای عالی صلح اطمینان داد که کشورش در تمام عرصهها، در کنار دولت و مردم افغانستان، خواهد بود.
در خبرنامه آمده است که محمد کریم خلیلی، از همکاریهای عربستان سعودی با افغانستان، اظهار قدردانی نموده و نقش این کشور را در پروسه صلح، مهم توصیف کرد.
رییس شورای عالی صلح، تنها راه حل مسایل افغانستان را برقراری صلح دانسته و تأکید کرد که افغانستان، در این زمینه به همکاری همه جانبه کشورهای اسلامی، به ویژه عربستان سعودی، نیاز دارد.
خليلى با اشاره به وجود اجماع ملی در حمایت از صلح گفت که در مدت هشت ماه گذشته، این شورا به اقشار مختلف جامعه افغانستان، رهبران جهادی و سیاسی، علما، روشنفکران، جامعۀ مدنی، احزاب سیاسی و جوانان، در مورد صلح مراجعه نموده و همگی از صلح حمایت کرده اند.