صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۴ حمل ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

افغانستان به ترکیه و عربستان نیز دهلیز هوایی ایجاد می‌کند

 افغانستان به ترکیه و عربستان نیز دهلیز هوایی ایجاد می‌کند

حکومت افغانستان میگوید در نظر دارد که در جریان سال جاری خورشیدی سطح واردات را پائین آورده و سطح صادرات را بلند ببرد تا بیلانس تجارت را نیز تا حدی کنترول نماید.
سمیر رسا مسئول روابط عامه مشاوریت ارشد ریاست جمهوری در امور بانکداری روز شنبه در کابل به خبرنگاران گفت، مطابق به پلان در جریان هفته جاری دهلیز هوایی با ترکیه و در هفته آینده دهلیز هوایی با عربستان سعودی افتتاح میشود.
او افزود: "خوشبختانه استراتژی ملی صادرات تازه تصویب شدهاست که در بخش صادرات کمک میکند، ما تلاش میکنیم که با افتتاح دهلیزهای هوایی صادرات را بیشتر سازیم، و حتی گفته میشود که در سال جاری بیش از یک میلیارد دالر صادرات داشته باشیم."
آقای رسا میافزاید سرمایه گذاران ترکیه آمادگی نشان دادهاند که در بخشهای مختلف در افغانستان سرمایه گذاری کنند.
به گزارش رادیو آزادی، مسئولان اتاق تجارت و صنایع افغانستان میگویند در حال حاضر افغانستان به طور سالانه نزدیک به هشت صد میلیون دالر صادرات و برعکس حدود ۶ میلیارد دالر واردات دارد.
سال گذشته افغانستان با هند و قزاقستان دهلیزهای هوایی را افتتاح کرد که به گفته مقامات، در کُل نزدیک به ۲۵۰۰ تن میوه تازه و بتههای طبی در ۸۶ پرواز صادر شده که بیشتر آن به هند بودهاست.
حکومت میگوید که پس از ترکیه و عربستان سعودی تا یک ماه دیگر دهلیزهوایی با امارات متحده عربی نیز افتتاح خواهد شد.
شماری از کارشناسان اقتصادی میگویند که ایجاد دهلیزهای هوایی در کوتاه مدت برای افزایش صادرات موثر است اما در دراز مدت راه حل مشکلات اقتصادی نیست.
حکومت برای تاجرانی که از دهلیز هوایی استفاده میکنند ۸۰ درصد سبسایدی میدهد و بیست درصد مبتاقی آن از سوی تاجر پرداخت میشود.
مقامات میگویند، به زودی کمیته مصئونیت برای سرمایه گذاران داخلی و خارجی در افغانستان آغاز به کار میکند.