صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۴ حمل ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

ولسوالی بلچراغ فاریاب دوباره به تصرف دولت درآمد

ولسوالی بلچراغ فاریاب دوباره به تصرف دولت درآمد

منابع در ولایت فاریاب درشمال کشور اعلام کردند که با اعزام شدن نیروهای کماندو به ولسوالی بلچراغ این ولایت، طالبان را از مرکز این ولسوالی عقب رانده و کنترل آن رابه دست گرفتهاند. طالبان دو روز سه شنبه مرکز این ولسوالی را تصرف کرده بودند.
به گفته این منابع، در این درگیری ۲۲ شورشی از جمله دو فرمانده آنها نیز کشته شدهاند.
به گزارش بی بی سی، کریم یوریش، سخنگوی پولیس ولایت فاریاب گفت که نیروهای کماندو حوالی ساعت ۵ بعد از ظهر چهارشنبه به مرکز این ولسوالی توسط هلیکوپترها فرود آمدند.
به گفته او این نیروها همراه با نیروهای خیزش مردمی و نیروهای امنیتی حوالی ساعت۸:۳۰ همان توانستند که مرکز ولسوالی بلچراغ را از تصرف افراد گروه طالبان خارج کنند.
اما معاون شورای ولایتی فاریاب میگوید که طالبان با رسیدن نیروهای امنیتی  بدون درگیری از مرکز ولسوالی عقبنشینی کردند و به افراد گروه طالبان نیز تلفات وارد نشدهاست.
سخنگوی پولیس فاریاب اما میگوید در نتیجه درگیری و بمباران هوایی ۲۲ جنگجوی شورشی کشته شده و هفت نفر آنها زخمی شدهاند.
به گفته او یکی از کشتهشدگان "نعمان" فرمانده گروه موسوم به دولت اسلامی (داعش) است که به کمک نیروهای طالبان در آنجا آمده بود و همچنین به گفته پولیس فاریاب "یاسر" یکی از فرماندهان گروه طالبان نیز در میان کشتهشدگان است.
صبغت الله سیلاب، معاون شورای ولایتی فاریاب نیز تایید کرد که کنترل مرکز ولسوالی بلچراغ به دست نیروهای امنیتی افغانستان افتاده است.
به گفته او مسیرهای منتهی به این ولسوالی نیز بسته شده است و نیروهای امنیتی از طریق هوا به محل فرود آمدهاند. فاریاب در شمال کشور ولایتی هممرز با ترکمنستان است.
ولسوالی بلچراغ در فاریاب با ولسوالی درزآب ولایت سرپل، مقر اصلی افراد گروه موسوم به دولت اسلامی (داعش)، هممرز است. این ولسوالی همچنین با ولسوالی کوهستانات ولایت سرپل و نیز با ولسوالیهای گرزیوان و پشتونکوت ولایت فاریاب هم مرز است. به گفته منابع محلی بلچراغ از مناطق استراتژیک در شمال کشور است و ادامه کنترل آن توسط طالبان میتوانست چند ولایت در شمال را با تهدید روبهرو کند.