صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۴ حمل ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

نشست علمای دین در اندونیزیا: حملات انتـحاری خلاف اصول اسـلام است

 نشست علمای دین در اندونیزیا:  حملات انتـحاری خلاف اصول اسـلام است

اشتراک کنندگان نشست صلح افغانستان انجام حملات انتحاری را خلاف اصول اسلام خوانده و از طرفهای درگیر در جنگ افغانستان خواستهاند که به روند صلح بپیوندند.
شماری از علمای دینی افغانستان، پاکستان و اندونیزیا دیروز جمعه ۲۱ ثور در نشستی مشترک در شهر بوگور اندونیزیا در مورد خشونتهای جاری و صلح در افغانستان تبادل نظر کردند.
آنها در بیانیه پایانی این نشست تاکید کردند که نباید تروریسم و خشونت را به هیچ دین، ملت، قوم و گروهی نسبت داد و حملههای انتحاری و حمله به غیرنظامیان خلاف اصول اسلام است.
هرچند در این بیانیه از گروه طالبان نام برده نشده اما حکومت افغانستان و یوناما، طالبان را مسئول بیشتر حملات انتحاری میدانند که در آن غیرنظامیان کشته میشوند. در نشست دیروزی افزون بر علمای اندونیزیا و افغانستان، هیاتی از علمای پاکستان نیز اشتراک داشتند.
افغانستان، نقش علمای پاکستان را برای ایستادگی در برابر افراطیگرایی مهم میخواند و به همین دلیل از آنها رسما برای شرکت در این نشست دعوت کرد. به گزارش بی بی سی، احسان طاهری، سخنگوی شورای عالی صلح افغانستان، که به اندونیزیا سفر کرده گفت از افغانستان هیاتی بیست نفری به ریاست قیامالدین کشاف، رئیس شورای سرتاسری علمای افغانستان، در این نشست اشتراک کردند.
او، صلح و ثبات افغانستان و بررسی خشونتهای جاری در کشور از لحاظ دینی را موضوع اصلی این نشست خواند.
آقای طاهری گفته که بعد از "اجماع ملی درباره روند صلح در داخل"، افغانستان اکنون تلاش برای ایجاد اجماع منطقهای را آغاز کرده است.
جوکو ویدودو، رئیس جمهوری اندونیزیا، در مراسم افتتاح این نشست گفت کشورش متعهد به همکاری در روند صلح افغانستان است.
او از اشتراک کنندگان خواست برای آوردن صلح در افغانستان و زندگی آرام مسلمانان در این کشور گام بردارند.
زمینه این نشست در سفر آقای ویدودو، در زمستان سال گذشته به کابل فراهم شده بود. سفر رئیس جمهوری اندونیزیا بعد از ۶۰ سال به کابل انجام میشد.
اندونیزیا به عنوان بزرگترین کشور اسلامی در نظر دارد تا در تامین صلح افغانستان نقش ایفا کند و از نفوذش بر پاکستان استفاده و این کشور را تشویق کند تا به صلح افغانستان کمک کند.
محمد کریم خلیلی، رئیس شورای عالی صلح نیز گفته این نشست میتواند به آوردن ثبات در افغانستان و پاکستان کمک کند و همچنین زمینه را برای برگزاری نشست سراسری علمای جهان اسلام در شهر جده عربستان هموار سازد.
طالبان پیش از این با شرکت علمای دینی در این نشست مخالفت کرده و این نشست را نمایشی و کم اهمیت بیان کرده بود.
دولت افغانستان در نظر دارد تا در ماه جولای امسال با اشتراک علمای سراسر جهان اسلام نشستی را در شهر جده عربستان برای گفتوگو درباره تامین صلح در افغانستان برگزار کند.
دولت چند ماه پیش در دومین نشست کابل اعلام کرد که حاضر است بدون هیچ پیششرطی با گروه طالبان صلح کند، این گروه را پس از آتش بس به عنوان حزب سیاسی بشناسد و در صورت درخواست آنها قانون اساسی را تعدیل کند. اما طالبان اعلام کرد که حاضر نیست با دولت افغانستان صلح کند.