صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۴ دلو ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

شهرک رهايشى امارات در کابل گشايش يافت

شهرک رهايشى امارات در کابل گشايش يافت

رييس جمهور غنى در مراسم گشايش شهرک امارات در کابل، ايجاد مسکن را از اهداف عمدۀ حکومت خواند و گفت حکومت افغانستان تلاش مى کند که سکتور خصوصى امارات با سکتور خصوصى افغانستان، مشترکاً کار کند.
به نقل از خبر گزاری پژواک، به اساس معلومات وزارت شهرسازی و مسکن، کار ساخت شهرک رهايشى شیخ خلیفه بن زاید آل نهیان (شهرک امارات) در قصبه خانه سازی شهر کابل، که داراى ٣٣٣٠ اپارتمان رهايشى مى باشد، به کمک مالى صندوق توسعه يى ابوظبى امارات متحده عربى، درسال ١٣٩٢ آغاز گرديده بود.
نيلوفر لنگرسخنگوى اين وزارت گفت که اين شهرک، با سرمايه گذارى ١٥٠ ميليون دالر امريکايى صندوق يادشده، ساخته شده و ساختمان هاى اين شهرک، به کارکنان پايين رتبه دولت به قيمت نازل توزيع گرديده است.
او قيمت آپارتمان هاى اين شهرک را مشخص نکرد و گفت که کارکنان يادشده دولت، بايد پول قيمت آپارتمان ها را در بيست سال طى بيست قسط بپردازند.
به گفته او کسانى که پول چهار قسط را تحويل نموده اند، مى توانند کليد ساختمان خود را به دست آورند.
در مراسم دیروز، کليد شمارى از آپارتمان ها از سوى رييس جمهور غنى و رييس صندوق يادشده، به مالکان آن توزيع گرديد.
با آنکه تطبیق پروژه اعمار بلاک های شهرک امارات، در ابتدا از سوی مسئولان بلندپایه حکومتی گام مهمى در راستاى حل بی سرپناهی برای افراد بی بضاعت خوانده شده بود؛ اما گزارش ها می رساند که این هدف، در عمل از سوی مسئولان حکومتی پیاده نشده و افراد مستحق و بی بضاعت، کم تر از این آپارتمان ها بهره برده اند.
در يک گزارش سال ١٣٩٣ آمده است: اسنادی که به دسترس کلید قرار گرفته است، نشان می دهد که از مجموع آپارتمان های شهرک امارات... بیش از ۶۴ درصد آن، به کارمندان و اجیران ریاست جمهوری و مقام معاونین اول و دوم حامد کرزی، رییس جمهور پیشین کشور، قرار گرفته است و ۳۵ درصد باقی مانده میان ۵۷ اداره دیگر دولتی تقسیم شده است. از سویی هم، با آنکه سهم بقیه ادارات دولتی ناچیز می باشد؛ اما یافته ها نشان می دهد که بیشتر این سهمیه ها در ادارات میان معینان، رؤسا و آمرین ادارات تقسیم شده و مامورین پایین رتبه کمتر از آن بهره مند شده اند.
سخنگوى وزارت شهرسازى و مسکن، در اين مورد گفت که توزيع آپارتمان هاى يادشده، در زمان حکومت حامد کرزى صورت گرفته و ربطى با حکومت کنونى ندارد.
سید سعادت منصور نادری وزیر شهرسازی و مسکن، در مراسم افتتاح اين شهر گفت قرار بود که کار اين شهرک در سال ١٣٩٣ تکميل گردد؛ اما نسبت مشکلات حقوقى با کمپنى ساختمانى، مشکلات در زيرساخت هاى اين پروژه، در زمان تعيين شده تکميل نگرديد.
موصوف خاطر نشان کرد که از اثر تلاش هاى اين وزارت، اکنون تمام زيربناها در اين شهرک تکميل شده است.
محمد اشرف غنى رييس جمهور کشور نيز در مراسم گشايش اين شهرک، از وزير شهرسازى و مسکن قدردانى کرد و گفت که از صفر شروع کردن، آسان تر است تا عملى کردن يک پروژه که ٣٠ در صد کار آن پيش برده شده باشد.
او ايجاد مسکن را يکى از اهداف عمده حکومت خواند و گفت: «روز خوشی است که در همکاری نزدیک با کشور برادر امارات متحده عربی، مردم افغانستان تغییر واضح و مشخص را در زندگی شاهد هستند.»
موصوف گفت که با تغيير شرايط اقتصادى و تغييراتى که به وجود آمده، حکومت افغانستان تلاش مى کند که سکتور خصوصى امارات با سکتور خصوصى افغانستان مشترکاً کار کند.
محمد سيف السويدى رييس صندوق توسعه يى ابوظبى در اين مراسم گفت خوشحال است که کار اين پروژه تکميل و دیروز به بهره بردارى سپرده شد.
وى گفت که اين، يکى از بزرگترين پروژه هايى است که از سوى صندوق توسعه يى ابوظبى تمويل گرديده و در تحکيم روابط بين دو کشور، نقش عمده را بازى مى کند.
موصوف خاطرنشان کرد که امارات متحده عربى، متعهد است که در کنار مردم افغانستان باشد و به کمک هاى خود با افغاننستان ادامه دهد.