صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۴ دلو ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

رئیس جمهور به کارمندان دولتی دستور داد که در روند ثبت نام رای‌دهندگان شرکت کنند

 رئیس جمهور به کارمندان دولتی دستور داد که در روند ثبت نام رای‌دهندگان شرکت کنند

محمد اشرف غنی، رئیس جمهور کشور به والیان کشور دستور داد که از کارمندان دولتی بخواهند تا خودشان و اعضای خانوادههای آنها که واجد شرایط ثبتنام هستند، طی هفتۀ آینده نام نویسی کنند.
آقای غنی، عصر روز پنجشنبه 30 حمل از طریق ویدیو کنفرانس با والیان، مسئولان امنیتی، رئیسان کمیسیونهای انتخاباتی 34 ولایت کشور در مورد تسریع روند ثبتنام رای دهندگان گفتگو کرد.
او همچنین به والیان دستور داد که با در نظرداشت امکانات، سهولتهای لازم را برای زنان رایدهنده در مراکز ثبتنام رایدهندگان فراهم سازند.
رئیس جمهوری همچنین به وزیر حج و اوقاف هدایت داد که روز جمعه 31 حمل، ملاامامان در خطبههای نماز جمعه در خصوص اهمیت ثبتنام پروسۀ رایدهندگان برای مردم آگاهیرسانی کنند و آنان را برای ثبت نام در این پروسه تشویق کنند.
این خواستهای رئیس جمهوری در حالی مطرح میشود که حدود یک هفته از آغاز روند ثبت نام رای دهندگان میگذرد و به گفتهی کمیسیون انتخابات حدود 158 هزار تن در کل کشور ثبت نام کردهاند.
پیش از این شماری از نمایندگان مجلس از حضور کم رنگ مردم در روند ثبت نام رای دهندگان اظهار نگرانی کرده بودند و خواستار آگاهی دهی بیشتر توسط کمیسیون شده بودند.
آنان گفته بودند که اگر میزان حضور شهروندان در انتخابات کاهش یابد، از نظر حقوقی انتخابات مشروعیت خود را از دست خواهد داد.
روند ثبتنام رای دهندگان قرار است؛ تا بیست و سوم ثور در مراکز ولایتها، از بیست و پنجم ثور الی هفتم جوزا در مراکز ولسوالیها و از نهم جوزا تا بیست و دوم جوزا در قریهها انجام شود.
طبق آمارهایی که در انتخاباتهای گذشته منتشر شده بود، حدود 9 میلیون واجد رای دهی در کشور هستند که باید تا بیست و دوم جوزا ثبتنام شان تکمیل شود.
محمد اشرف غنی رئیس جمهوری در نشست ویدیویی خود به نقش علما، متنفذان، جامعهمدنی، جوانان و رسانهها اشاره کرد و از آنان خواست که در هماهنگی و همکاری با کمیسیون انتخابات جهت تقویت سطح آگاهی مردم بکوشند و آنان را تشویق کنند تا در پروسۀ ملی انتخابات اشتراک و از حق رأی قانونی خود استفاده کنند.
آقای غنی همچنان خطاب به شهروندان کشور گفته است که بدون ثبتنام، نمیتوانند رأی بدهند.
کمیسیون انتخابات پیش از این نیز گفته بود که به خاطر ترتیب فهرست رای دهندگان، شهروندان باید تذکرهشان را ارایه کنند تا با زدن برچسپی اجازه رای دهی در روز انتخابات برایشان صادر شود.
گفتنی است که هر شهروندی در هر مرکزی که ثبتنام کند، فقط میتواند در همان مرکز رای خود را استفاده کند.
رئیس جمهوری برای تامین امنیت ثبتنام کنندگان و مراکز ثبتنام به مسوولان امنیتی و دفاعی نیز هدایت داده که در تأمین امنیت مراکز ثبتنام تلاش بیشتر به خرج دهند.
دو روز پیش از گفتگوی رئیس جمهوری با والیان کشور، مقامهای دولتی در ولایت غور گفته بودند که شورشیان مسلح، با حمله بر یک مرکز ثبتنام رأیدهندگان در شهر فیروزکوه مرکز این ولایت، سه کارمند و دو مأمور امنیتی این مرکز را با خود بردند.
این اقدامات شورشیان باعث شده که از ناامن بودن مراکز ثبتنام ابراز نگرانی کنند و حضور گستردهای در روند ثبت نام نداشته باشند.
اما شماری از شهروندان که اکثرآ در کلان شهرها زندگی میکنند با راهاندازی یک کمپین فیسبوکی از سایر شهروندان خواستهاند در روند ثبتنام شرکت کنند و در تصمیم گیریهای سهیم باشند.