صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۳ حمل ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

وزارت خارجه: بیشتر پروژه‎های اقتصادی ریـکا به مرحله تطبیق رسیده‌اند

وزارت خارجه: بیشتر پروژه‎های اقتصادی ریـکا به مرحله تطبیق رسیده‌اند

وزارت خارجه کشور از پیشرفت پروژه های اقتصادی منطقوی که در چارچوب برنامه ریکا عملی می شوند ابراز خوشبینی می کند.
این وزارت می گوید بسیاری از پروژه ها که در چوکات برنامه ریکا عملی می شوند به مرحله تطبیق رسیده که با تکمیل شدن آن ها در اقتصاد منطقه تغییرات مثبت رونما خواهد شد.
به گزارش رادیو آزادی، عادله راز معین همکاری های اقتصادی این وزارت دیروز دوشنبه، 27 حمل،  در نشست سفیران ریکا در کابل گفت که در پروژه های تاپی، کاسا یک هزار، فایبر نوری و خط آهن پیشرفت های قابل ملاحظه داشته اند.
بانو راز افرود: "ساخت اتاق تجارت وصنایع ریکا، ایجاد مرکز تحقیقاتی ریکا، و شامل ساختن بحث توانمند سازی اقتصادی زنان در اجندای ریکا شامل راهبرد جدید ما است، بر بنیاد اولویت های ریکا همکاری های اقتصادی و سرمایه گذاری روی پروژه ها توسط سکتور خصوصی باید ارزش داده شوند."
وی همچنان گفت که مردم و سکتور خصوصی از این پروژه ها مننفعت می برند.
اما خانم راز گفت که با وجود پیشرفت ها در چوکات ریکا چالش های نیز در بخش ساختمانی، پالیسی و حقوقی وجود داشته در ضمن کم توجهی به اجنداهای اقتصادی نیز صورت گرفته است.
وی تاکید کرد که این موارد به کار مشترک نیاز دارد و ریکا آدرس خوبی است که می توان از این طریق بالای حل مشکلات کار کرد.
این در حالیست که هفتمین نشست ریکا به تاریخ ۱۴ و ۱۵ ماه فبروری در عشق آباد ترکمنستان به اجندا و محوریت افغانستان برگزار گردید.
حکومت افغانستان گفته بود در این نشست بیشتر روی پروژه های اقتصادی تمرکز کرده است که برای افغانستان و منطقه مهم می باشد.
نشست همکاری های منطقه یی یا ریکا در سال ۲۰۰۵ میلادی آغاز شده است و تا حال در اسلام آباد، دهلی جدید، دوشنبه، کابل و عشق آباد برگزار شده است.
از سوی هم حسن سروش رئیس بخش همکاری های اقتصادی وزارت خارجهنیز روی موثریت و اهمیت پروژه های انجام شده در چوکات ریکا تاکید کرد.
در این حال کارشناسان بخش اقتصاد می گوید تا زمانی که پروژه ها به پایه اکمال نرسیده و از آن بهره برداری نشود نباید در خصوص آن خوشبین بود.
سیف الدین سیحون یکی از این کارشناسان گفت مشخص نیست که این پروژه ها تا رسیدن به پایه اکمال با چه چالش های روبرو خواهد شد.
او افزود: "سیاست های اقتصادی زمانی مورد ارزیابی قرار می گیرند که انجام شده و مردم از آن بهره بیگیرند ما هنوز بهره نا گرفته از موفقیت حرف می زنیم اول یک پروسه انجام شود بعد ارزیابی شود که با انجام آن ما چه زمینه را برای توسعه اقتصادی داشتیم."
آقای سیحون می گوید که افغانستان در زمینه تطبیق پروژه ها دچار مشکلات بوده و نمی تواند مطالعه تخنیکی اقتصادی پروژه ها را به تنهایی انجام بدهد. وی تاکید می کند در صورتی که افغانستان بتواند بالای ظرفیت های خود به صورت درست کار کرده و از آن در جهت مشارکت منطقوی استفاده نماید می تواند از همکاری های منطقوی استفاده بهتر نماید.