صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۳ حمل ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

وزارت معارف: نیروهای دولتی و طالبان از مکاتب به حیث سنگر استفاده می کنند

وزارت معارف: نیروهای دولتی و طالبان از مکاتب به حیث سنگر استفاده می کنند

وزارت معارف کشور می گوید که از 67 مکتب در سراسر کشور به عنوان سنگر های نظامی استفاده می شود.
به گزارش آریانانیوز، کبیر حقمل، رئیس نشرات وزارت معارف روز دوشنبه، 27 حمل، گفت که در این مکتب ها  شماری از نظامیان دولتی و هم شماری از مخالفان مسلح حضور دارند.
آقای حقمل گفت: "حدود شصت و هفت مکتب ما در سراسر افغانستان منحیث مرکز نظامی استفاده می شود بعضی ازاین مکتب ها از طرف نیروهای امنیتی و بعضی دیگر از طرف مخالفان مسلح استفاده می شوند."
برعلاوه، وزارت معارف می گوید با وجود تلاش ها برای بازگشایی مکتب های مسدود شده، هنوز هم بیشتر از هزار مکتب به روی دانش آموزان مسدود است و آمار آتش زدن مکاتب از سوی گروه های مخالف مسلح  نیز در سال جاری بیشتر شده است. 
به گفته وزارت معارف یکی از علت های اساسی محروم ماندن دانش آموزان از آموزش بسته بودن مکتب ها و مبدل شدن آن به سنگر های نظامی است که به اساس آمار ها بیشتر از سه میلیون کودک از رفتن به مکتب باز مانده اند.
در همین حال، وزارت داخله می گوید نیروهای امنیتی کشور از مکتب ها به عنوان سنگر استفاده نکرده اند.
نجیب دانش، سخنگوی وزارت امور داخله می گوید: "هیچ موردی نیست که در آنجا حضور نظامیان را در مکتب ها نشان دهد اما متاسفانه طالبان هنوز هم از مکتب ها و مدرسه ها به حیث سنگر استفاده می کنند"
این وضعیت نگرانی برخی از اعضای مجلس را برانگیخته است.
فاطمه نظری، عضو مجلس نمایندگان می گوید: "برای آینده افغانستان مهم است که باید در قسمت مکتب ها توجه شود و دولت افغانستان باید این توان را پیدا کند که جلو بسته شدن مکتب ها را بگیرد تا حق مشروع اطفال افغانستان ضایع نشود."
به اساس آمار های وزارت معارف حدود 3.5 میلیون کودک از رفتن به مکتب باز مانده اند که ۷۵ درصد آنها را دختران تشکیل میدهند. دلیل این محرومیت تنها نا امنی نبوده بلکه کمبود استادان زن، ازدواج زیر سن و محدودیتهای اجتماعی نیز در آن نقش داشته اند.