صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۲۹ دلو ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

برخی احزاب سیاسی: کمیسیون انتخابات به پیشنهادات ما بی‌توجهی کرده است

 برخی احزاب سیاسی: کمیسیون انتخابات به پیشنهادات ما بی‌توجهی کرده است

شماری از احزاب سیاسی کشور میگویند که کمیسیون مستقل انتخابات به پیشنهادهای آنها در روند انتخابات توجه نکرده و آن را نادیده گرفته است.
نمایندگان 28 حزب سیاسی دیروز، شنبه 26 حمل، در یک کنفرانس خبری در کابل یکبار دیگر خواستار سهم احزاب در انتخابات پارلمانی شدند و هشدار دادند که اگر حکومت به خواستها و پیشنهادهای آنها توجه نکند، در روند انتخابات همکاری نخواهند کرد.
شماری از احزاب سیاسی در پنجم ماه حوت در یک نشست خبری در کابل گفته بودند که به منظور جلوگیری از هدر رفتن آرای مردم، برای احزاب سیاسی و ائتلافها "آرای هر حوزه در درون فهرستها قابل انتقال باشد."
آنان همچنین پیشنهاد کرده بودند که زمینهی برگزاری انتخابات برای همه –بیجا شدگان، مناطق ناامن و مهاجران- را مهیا کند، امکان نامزد شدن برای هر شهروند وجود داشته باشد، از طریق اتاق نظارت احزاب روند انتخابات نظارت شود و مراکز رای دهی به گونهی عادلانه تقسیم شود.
محیالدین مهدی، که به نمایندگی از حزب جمعیت در نشست خبری دیروز صحبت میکرد، گفت که ریاست جمهوری به پیشنهادهای احزاب سیاسی جواب قانع کنندهای نداده است.
آقای مهدی افزود که کمیسیون با احزاب سیاسی برخورد دوگانه میکند و اگر این روند ادامه پیدا کند، همکاریشان را با کمیسیون انتخابات قطع خواهند کرد.
کمیسیون انتخابات بعد از ارایه پیشنهاد احزاب سیاسی گفته بود که پیشنهادات ناوقت داده شده و امکان تطبیق برخی از موارد آن در انتخابات پیش رو نیست.
اسدالله سعادتی، عضو مجلس نمایندگان که به نمایندگی از حزب وحدت اسلامی افغانستان در این نشست سخنرانی میکرد، گفت که پیش از این نیز احزاب پیشنهاد داده بودند که گفته شده بود: ناوقت شده است.
آقای سعادتی با تاکید بر اجرایی شدن پیشنهادهای احزاب افزود، احزاب سیاسی پیشنهادهای منطقی دارند و خواستههای احزاب هیچ بار منفی سر کمیسیون و حکومت نیست.
او همچنین تصریح کرد، دموکراسی بدون احزاب بی معنی است و از سوی دیگر حضور احزاب بر مشروعیت کار کمیسیون انتخابات تاثیر میگذارد.
نمایندگان احزاب سیاسی در نشست دیروز از کمیسیون انتخابات خواستند که آن شمار محلات و مراکز رأیدهی مناطقی را که به دلیل ناامنی حذف شدهاند، دوباره بازنگری کند.
آنان خواستار برگزاری انتخابات به موقع و شفاف شدند و نیز خواهان افزایش نقش نظارتی احزاب از تمام مراحل انتخابات آینده شدند.
بشیر احمد تهینج، نمایندهی حزب جنبش اسلامی نیز گفت که این پیشنهادها علاوه بر حکومت و کمیسیون، به جامعه جهانی نیز داده شده تا وضعیت انتخابات بهبود یابد.
احزاب و جریانهای سیاسی در حالی خواستهایی را مطرح میکنند که روز شنبه روند ثبت نام رأیدهندگان رسماً در مراکز ولایات آغاز شد و به ولسوالیها گسترش مییابد که به گفتۀ مقامهای کمیسیون انتخابات، این روند دو ماه را در بر خواهد گرفت.قرار است که انتخابات مجلس نمایندگان و شوراهای ولسوالی در ۲۸ ماه میزان برگزار شود؛ در حالی که کمیسیون انتخابات نخست تاریخ برگزاری انتخابات را ۱۶ ماه سرطان اعلام کرده بود؛ اما به دلیل مشکلات امنیتی، مالی و تخنیکی این تاریخ به تعویق افتاد.