صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۲۹ دلو ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

معاون دوم رئیس جمهور از مردم خواست که در روند ثبت نام اشتراک کنند

 معاون دوم رئیس جمهور از مردم خواست که در روند ثبت نام اشتراک کنند

سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری از مردم خواست که در روند ثبت نام رأی دهندگان به صورت فعال اشتراک کنند.آقای دانش دیروز، شنبه 26 حمل، با شماری از اعضای کابینه در یکی از محلهای ثبت نام رای دهندگان حضور یافت و ثبت نام کرد.
او بعد از ثبت نام در پیامی گفت که  حق رأی و مشارکت در انتخابات بهترین و مهمترین ابزار برای تمثیل اراده مردم و در حقیقت بنیاد و اساس دموکراسی و نماد واقعی نظام مردم سالار است.
معاون رئیس جمهور در پیام خود افزوده است که اشتراک در انتخابات و استعمال رأی یک «تکلیف» اجتماعی و یک مسئولیت ملی نیز است و با آغاز روند ثبت نام رأی دهندگان، شهروندان کشور هم می توانند از حق اساسی خود برای رأی دهی و رأی گیری استفاده کنند و هم تکلیف و مسئولیت ملی خود را به انجام رسانند.
آقای دانش گفته است که قانون اساسی حق رأی را به بهترین وجه آن به رسمیت شناخته و به ملت صلاحیت داده است که در تمام موارد مهم مربوط به حاکمیت سیاسی، تصمیم بگیرند.
او گفته است که با توجه به متون قوانین کشور، تمام رؤسا و اعضای هر سه قوه و چند نهاد مهم دیگر یا به طور مستقیم یا غیرمستقیم از طرف مردم انتخاب ميشوند و این نمونه اعلای اعمال حاکمیت ملی توسط مردم و تطبیق دموکراسی است که در نظام سیاسی و حقوق اساسی کشور در نظر گرفته شده است .او تأکید کرده است که انتخابات در صورتی میتواند نمادی از اراده مردم تلقی شود که در گام نخست کسانی که واجد شرایط رای دهی هستند شناسایی و مشخص شوند و بعد از آن، آنها در پای صندوق های رای حاضر شوند.
معاون رئیس جمهور انتخابات پارلمانی را مهم توصیف کرده و از مردم خواسته است که در روند ثبت نام رای دهندگان اشتراک فعال داشته باشند و برای تعیین نمایندگان خود در مجلس نمایندگان، به پای صندوق های رای بروند.
کمیسیون مستقل انتخابات روند ثبت نام رای دهندگان را روز شنبه هفته جاری در پایتخت و مراکز ولایت ها آغاز کرد. این روند در گام بعدی در ولسوالی ها و قریه ها آغاز خواهد شد. بر اساس اعلام کمیسیون مستقل انتخابات، انتخابات پارلمانی و شورای های ولسوالی، در تاریخ 28 میزان سال جاری برگزار خواهد شد.