صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۲۹ دلو ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

داکتران ننگرهار: با تهدید جدی امنیتی مواجه هستیم

داکتران ننگرهار: با تهدید جدی امنیتی مواجه هستیم

داکتران و کارمندان صحی ولایت ننگرهار میگویند که آنها با مشکل جدی امنیتی مواجه هستند و مخالفین مسلح دولت از آنها باج میگیرند.
اتحاديۀ دفاع از داکتران مى گويد که روزانه حد اقل دو داکتر از سوى مخالفين مسلح تهديد مى شود و اگر پول ندهند، با حملات مرگبار مواجه مى شوند.
به گزارش پژواک، داکتران، اين نگرانى ها را بعد از آن مطرح مى کنند که معاينه خانۀ يکى از داکتران در شهر جلال آباد هدف انفجار قرار گرفت که در اثر آن، داکتر کشته شد و چند فرد ملکى جراحت برداشتند.
همچنان داکتر باز محمد شيرزاد مشاور وزرات صحت عامه  و  رئيس پيشين صحت عامۀ ننگرهار در ولسوالى سرخرود، از يک حملۀ مسلحانه جان به سلامت برد.
اتحاديۀ شفاخانه هاى شخصى در ولايت ننگرهار مى گويد که داکتران از کارهاى علمى و پيشرفت باز مانده و فقط براى حفظ جان خود فکر مى کنند.
داکتر ايمل حسن زى رئيس اين اتحاديه پذيرفت که روزانه حد اقل دو داکتر در شهر جلال آباد از سوى افراد مسلح ناشناس تهديد مى شوند.
او افزود که از داکتران پول خواسته مى شود، اگر اين کار را نکنند، خود داکتر و يا هم اعضاى خانواده اش اختطاف مى شود و يا هم هدف حملات مسلحانه و بمب قرار میگیرند.
موصوف گفت که اين مسئوليت دولت است که امنيت آنها را تحکيم نمايد؛ اما ادارۀ ولايتى ننگرهار در اين کار ناکام مانده است.
وحيد مجروح سخنگوى وزارت صحت عامه نيز تاييد کرد که اخيراً پرسونل صحى در نقاط مختلف به خصوص ولايت ننگرهار مورد حملات مختلف قرار گرفته  و با نگرانى جدى مواجه اند.
او گفت که داکتران نمى توانند به راحتى به کار شان ادامه دهند و اين مسئله واقعا سبب نگرانى وزارت صحت عامه شده است.
آقای مجروح همچنان حمله بر داکتر بازمحمد شيرزاد مشاور صحت عامۀ ولايت ننگرهار را تاييد کرد و گفت که موضوع را با  نهاد هاى امنيتى آن ولايت شريک ساخته و از آنها خواست که بايد اين مسئله جدى پيگيرى شود.
وى گفت که به همين دليل، وزير صحت عامه چند روز قبل به ولايت ننگرهار سفرى داشت، با پرسونل صحى آن ولايت از نزديک ديدن نمود و مشکلات شان را بررسى کرد.
شوراى ولايتى ننگرهار نيز مى گويد که شکايات داکتران را دريافت کرده و تاييد مى کند که داکتران در شهر جلال آباد با مشکل بزرگ و جدى مواجه اند.
ناصر کامه وال عضو شورای ولایتی  ننگرهار گفت که از داکتران باجگيرى مى شود، اختطاف مى شوند و حتى با تهديد به مرگ مواجه اند.
موصوف از ارگان هاى امنيتى خواست که گام هاى سريع براى حفاظت از زندگى داکتران در شهر جلال آباد بردارند.