صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۱ حمل ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

سفیر اتحادیه اروپا: خاموشی طالبان به فراخوان صلح نشان دهنده رایزنی آنان است

سفیر اتحادیه اروپا: خاموشی طالبان به فراخوان صلح نشان دهنده رایزنی آنان است

پیری مایودون، سفیر اتحادیه اروپا در افغانستان در دومین گفتمان زیر نام "فرهنگ افغانستان، فرهنگ صلح" از فراخوان صلح حکومت پشتیبانی کرده و صلح را هدف عمده سیاست در کشور میداند.
او که دیروز، چهارشنبه 22 حمل، در کابل سخنرانی میکرد، گفت که خاموشی طالبان به فراخوان صلح دولت افغانستان نشان دهنده رایزنی آنان به این پیشنهاد است.
به گزارش آریانانیوز، سفیر اتحادیه اروپا می گوید که اتحادیه اروپا به طالبان پیشنهاد کرده که پیشنهاد صلح دولت افغانستان را بپذیرد و به روند صلح بپیوندد.
او میگوید: "خاموشی طالبان به معنای پاسخ ندادن آنها به فراخوان صلح افغانستان نیست، بل نشانه این خواهد بود که با هم گفتگو و مذاکره می کنند در باره صلح دقت و فکر می خواهد و ما در این باره نگرانی نداریم که تا اکنون آنان پاسخی نداده اند."در همین حال سفیر کانادا در کابل نیز تلاشهای حکومت برای صلح افغانستان را می ستاید.
فرانسس ریوست، سفیر کانادا در کابل می گوید: "ما از تلاش های رئیس جمهور غنی برای ارایه طرح صلح حمایت می کنیم. کانادا و هم جامعه جهانی برای عملی سازی این طرح همکار حکومت افغانستان اند و امیدواریم که طالبان آماده مذاکرات صلح شوند."
در همین حال، عبدالحکیم مجاهد عضو شورای عالی صلح می گوید که طالبان در باره فراخوان صلح دولت افغانستان رایزنی دارند و انتظار می رود که در یک زمان مناسب این گروه به پیشنهاد صلح  دولت افغانستان پاسخ مثبت دهد.
آقای مجاهد می گوید: "تا اکنون سران تحریک اسلامی طالبان در باره فراخوان صلح حکومت مشوره می کنند و انتظار می رود که در یک زمان مناسب پاسخ مثبت دهند."
همزمان، محمد شفیق گل آغا شیرزی وزیر سرحدات و قبایل کشور از برگزاری جرگه صلح در آینده نزدیک بخاطر مذاکره با طالبان خبر می دهد.آقای شیرزی می گوید: "در این جرگه ما از جامعه مدنی، استادان دانشگاه و علما دعوت کردیم و از طالبان می خواهیم بخاطر صلح بحیث یک جناح بیطرف با ما در هر کجا که می خواهند گفتگو کنند."