صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

سه شنبه ۶ حمل ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

ناتو و شورای امنیت سازمان ملل: طالبان پیشنهاد صلح دولت افغانستان را بپذیرد

 ناتو و شورای امنیت سازمان ملل:  طالبان پیشنهاد صلح دولت افغانستان را بپذیرد

شورای امنیت سازمان ملل متحد و سازمان ناتو، از گروه طالبان خواستهاند که پیشنهاد صلح دولت افغانستان را بدون هیچ پیششرطی بپذیرد.
شورای امنیت سازمان ملل متحد روز پنجشنبه، 15 مارچ، با نشر یک اعلامیه مطبوعاتی از گروه طالبان خواست که پیشنهاد صلح دولت افغانستان را که در کنفرانس دوم پروسه کابل ارائه شد، بپذیرد.
شورای امنیت سازمان ملل متحد در خبرنامه خود گفته است که اعضای این شورا از پیشنهاد صلح دولت افغانستان به گروه طالبان حمایت میکنند و از گروه طالبان میخواهند که به هدف دستیابی به یک توافق سیاسی که منجر به صلح دایمی در افغانستان شود، بدون هیچ نوع پیش شرط و یا تهدید به خشونت، این پیشنهاد را بپذیرد. اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد همچنین از روند صلح به رهبری دولت افغانستان حمایت کردند و گفتند که از ایجاد یک برنامه عملی برای مصالحه در افغانستان، حمایت کامل میکنند.
در همین حال، سرمنشی سازمان ناتو نیز از گروه طالبان خواست که پیشنهاد صلح دولت افغانستان را بپذیرد و به میز گفتگوی برای صلح، حاضر شود.
ینس استولتنبرگ، سرمنشی سازمان ناتو که روز پنجشنبه، 24 حوت، گزارش سالانه خود را به اعضای سازمان ناتو ارائه میکرد، به وضعیت افغانستان نیز اشاره کرد و گفت که بر اثر حمایت ناتو از نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان، گروه طالبان در سال 2017 به اهداف استراتژیک خود که در دست گرفتند کنترل یکی از ولایتهای افغانستان بود، نتوانست دست یابد.
آقای استولتنبرگ گفت که پیشنهاد صلح دولت افغانستان به طالبان، واضحترین دعوت به صلح است و بنابراین من از طالبان میخواهم که به میز مذاکره حاضر شوند. او افزود که اکنون فرصت جدیدی برای پایان دادن به جنگ در افغانستان، بوجود آمده است.
سرمنشی ناتو همچنین گفت که آنها از پروسه صلح به رهبری دولت افغانستان حمایت میکنند و نیز به حمایت و مشوره دهی به نیروهای امنیتی افغانستان ادامه خواهند داد.
رئیس جمهور غنی در کنفرانس دوم پروسه کابل پیشنهاد صلح بدون هیچگونه پیش شرط را به گروه طالبان ارائه کرد و گفت که اگر آنها توافقنامه صلح را با دولت افغانستان امضا کنند، میتوانند به عنوان یک حزب سیاسی بصورت قانونی فعالیت کنند.
گروه طالبان تا کنون به این پیشنهاد دولت افغانستان واکنش رسمی نشان نداده‏اند، اما در روزهای اخیر حملات تروریستی خود را ادامه دادهاند و در شماری از ولایتها به پوستههای پولیس حمله کرده و تلاش کردهاند که این پوستهها را به تصرف خود در آوردند.