صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۳ حمل ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

اتاق تجارت و صنایع: پاکستان سالانه میلیون‌ها دالر از جلغوزه افغانستان عاید دارد

 اتاق تجارت و صنایع: پاکستان سالانه میلیون‌ها دالر از جلغوزه افغانستان عاید دارد

خانجان الکوزی، معاون اتاق تجارت و صنایع افغانستان از کم توجهی به بخش صادرات کشور ابراز نگرانی کرد و گفت که پاکستان سالانه میلیونها دالر از جلغوزه افغانستان سود میبرد.
آقای الکوزی که روز سهشنبه 23 حوت در مراسم گشایش نخستین اتحادیه جلغوزهی افغانستان سخنرانی میکرد، گفت که ما سالانه 25 تا 30 هزار تُن جلغوزه تولید میکنیم که بیشتر آن با نام پاکستان به فروش میرسد.
او با اشاره به صادرات زعفران، گفت که حکومت باید کشاورزان و تاجران را پشتیبانی کند تا محصولات افغانستان با نام افغانستان به فروش برسد و جلوی صادرات این محصول به پاکستان گرفته شود.
معاون اتاق تجارت و صنایع کشور تصریح کرد، اگر صادرات افغانستان متضرر شود، بدون شک همه جامعه، از کشاروز گرفته تا تاجر ضرر میکند.
این سخنان در حالی مطرح میشود که یک سرمایهگذار تصمیم گرفته تا جلغوزههای افغانستان را در کابل پروسس کند و با نام افغانستان به فروش برساند.
رئیس اتحادیه جلغوزهی افغانستان در پی این اقدامش به رسانهها گفت که اگر جلغوزه در داخل کشور پروسس و صادر شود، 1.2 میلیارد دالر کشور عواید خواهد داشت. به گفتهی او، اکنون این محصول در کشور بین 450 تا 500 میلیون دالر عاید دارد.
رئیس این اتحادیه همچنین اضافه کرد که به دلیل اینکه امکان رفتن و پروسس در ولایتها ننگرهار، پکتیکا، پکتیا و خوست وجود ندارد، تصمیم گرفتیم که پروسس آن را در کابل انجام دهیم. او همچنین گفت که اگر این کارخانه راهاندازی شود، حدود 500 تن به کار گماشته میشوند که اکثر آنان زنان خواهد بود.
رئیس اتحادیه جلغوزهی افغانستان همچنین از سران حکومت خواست که در قسمت تشویق و حمایت سرمایهگذاران همکاری کنند تا صادرات رشد کند.
عبدالله عبدالله، رئیس اجراییه حکومت وحدت ملی که در این نشست حضور داشت، به حمایت از بخش خصوصی وعده داد و گفت که حکومت تلاش میکند که ابتکار سرمایه گذاران را اجرایی کند.
آقای عبدالله همچنین اضافه کرد، وزیرانی که مربوط این کار (حمایت از بخش خصوصی) میشود، کوتاهیهایشان را جبران خواهند کرد.
رئیس اجراییه به ارزش جلغوزه اشاره کرد و از سرمایه گذاران و کشاورزان خواست که نقاط دیگر کشور را که استعداد رشد این میوه را دارد شناسایی و اقدام به ترویج آن کنند.
او در ادامه گفت که دولت نیز با سرمایهگذاران همکاری میکند تا گامی به سمت تغییر در زندگی مردم برداشته شود. به گفته او، بهبود زندگی مردم، میتواند در کاهش ناامنی موثر باشد.
پیش از این تاجران و کشاورزان در ولایتهای پکتیا، پکتیکا و خوست از نبود بازار و کاهش قیمت جلغوزه شکایت کرده بودند و خواستار توجه دولت به پروسس این محصول در داخل کشور شدند. آنان گفته بودند که تولیدات کشور با قیمت ناچیز به پاکستان فروخته میشود و بعد از پروسس با قیمت بالا به جهان صادر میشود.
بر اساس اطلاعات اتاق تجارت و صنایع، سالانه حدود 33 هزار تن جلغوزه به ارزش 800 میلیون دالر در کشور تولید میشود که هزار تن آن از طریق افغانستان و بقیه آن توسط پاکستان صادر میشود.
اتاق تجارت و صنایع میگوید که افغانستان طی 10 ماه گذشته، مقدار 1010 تن جلغوزه به ارزش 9 میلیون دالر به کشورهای مختلف صادر کرده که در این میان کشور چین از متقاضیان عمده این محصول است.
ساحات جنگلی جلغوره حدود 43 هزار هکتار زمین را احتوا میکند که این ساحات عمدتا در ولایتهای خوست، پکتیا، پکتیکا و لغمان واقع شده است.