صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۳ حمل ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

بعد از سه ماه تنش، والی جدید بلخ مشخص شد

 بعد از سه ماه تنش، والی جدید بلخ مشخص شد

منابع معتبر در ارگ ریاست جمهوری تایید کرده اند که ارگ و حزب جمعیت اسلامی بر سر
مسأله رهبری ولایت بلخ به توافق رسیدهاند.
یک منبع معتبر در ارگ ریاست جمهوری، شام روز سه شنبه 23 حوت، به روزنامه«افغانستانما» گفت که بر اساس توافق به وجود آمده میان ارگ و حزب جمعیت اسلامی، عطا محمد نور از سمت خود در ولایت بلخ کنار خواهد رفت و اسحق رهگذر به عنوان والی جدید ولایت بلخ تعیین می شود.
منابع حزب جمعیت اسلامی و همچنین عطا محمد نور، هنوز در این رابطه واکنشی نشان ندادهاند و این مسئله را تایید و یا رد نکردهاند.
عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه کشور روز دوشنبه در جلسه شورای وزیران گفت که" مسائل مرتبط با ولایت بلخ" در حال حل شدن است.
ارگ ریاست جمهوری در اواخر ماه قوس سال جاری خورشیدی اعلام کرد که رئیس جمهور غنی استعفای عطا محمد نور را از ولایت بلخ پذیرفته و انجینیر محمد داوود را به عنوان والی جدید بلخ گماشته است.
بعد از نشر این خبر، آقای نور و حزب جمعیت اسلامی نسبت به این مسئله واکنش منفی نشان دادند و تصمیم ارگ ریاست جمهوری را نپذیرفتند. حزب جمعیت اسلامی با نشر یک اعلامیه مطبوعاتی، این تصمیم  ارگ را سیاسی و "غیرموجه" خواند. نمایندههای دو طرف برای حل این تنش گفتگوها را آغاز کردند و در آخرین مورد معصوم استانکزی رئیس عمومی امنیت ملی و سلام رحیمی رئیس دفتر رئیس جمهور، به ولایت بلخ رفتند و با عطا محمد نور گفتگو کردند.
بعد از سفر این دو مقام ارشد حکومت به ولایت بلخ، خبرهای از توافق میان ارگ و حزب جمعیت نشر شد، اما دیروز منابع متعبر در ارگ ریاست جمهوری تایید کردند که توافق بر سر تعیین والی جدید بلخ بوجود آمده است.
پیش از این ارگ ریاست جمهوری انجینیر محمد داوود را به عنوان والی جدید بلخ گماشته بود، اما او نتوانست به بلخ برود و کارش را آغاز کند.
اسحق رهگذر، والی جدید بلخ از اعضای حزب جمعیت اسلامی افغانستان است و پیش از عطا محمد نور والی بلخ بوده. او اکنون نماینده ولایت بلخ در مجلس نمایندگان است.