صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۳ حمل ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

متیس: آمریکا از پیشنهاد صلح افغانستان به طالبان حمایت می‌کند

 متیس:  آمریکا از پیشنهاد صلح افغانستان به طالبان حمایت می‌کند

جیمز متیس وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا که در یک سفر از قبل اعلان نشده دیروز وارد کابل شده بود، در دیدار با رهبران حکومت وحدت ملی گفته است که آمریکا از پیشنهاد صلح دولت افغانستان به طالبان، حمایت میکند.
بر اساس خبرنامه مطبوعاتی ارگ ریاست جمهوری، آقای متیس بعد از ظهر دیروز، سه شنبه 23 حوت، با رئیس جمهور غنی و عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه کشور، دیدار کرده است.
در این دیدار، دو طرف روی مسائلی چون صلح با طالبان، روابط  دولت با دولت با پاکستان، مبارزه با تروریزم در افغانستان و منطقه، مبارزه با مواد مخدر و تخریب مراکز تولید و پروسس آن و امنیت انتخابات آینده افغانستان، بحث و گفتگو کردهاند.
رئیس جمهور در این دیدار گفته است که استراتژی جدید ایالات متحده آمریکا در قبال افغانستان و جنوب آسیا، وضعیت منطقه را تغییر داده و این فرصت را فراهم کرده که دولت افغانستان در کنفرانس پروسۀ کابل پیشنهاد همهجانبۀ صلح به طالبان و پیشنهاد مذاکرات دولت با دولت به پاکستان را، ارائه کند.
جمیز متیس وزیر دفاع آمریکا در این دیدار گفته است که ایالات متحده آمریکا از پیشنهاد صلح افغانستان به طالبان و پیشنهاد مذاکرات دولت با دولت به پاکستان که  در کنفرانس پروسۀ کابل ارائه شده، حمایت میکند.
او افزوده که "پیشنهاد حکومت افغانستان در کنفرانس پروسۀ کابل در رابطه به صلح، نه تنها مورد حمایت ما قرار گرفته، بلکه تمام دنیا از آن حمایت می نماید تا جامۀ عمل پوشیده و منتج به صلح پایدار در افغانستان شود."
او همچنین گفته است که ایالات متحده آمریکا حمایتش را از دولت و نیروهای امنیتی افغانستان و همچنین همکاری با دولت افغانستان در سرکوب کامل تروریزم، به عنوان دشمن مشترک، ادامه خواهد داد.
وزیر دفاع آمریکا در آخرین سفرش به کابل در اواخر ماه سپتمبر ۲۰۱۷ گفته بود که استراتژی جدید این کشور در افغانستان برای طالبان، شبکه حقانی، القاعده و گروه داعش امیدی برای برنده شدن از راه "کشتار" باقی نمیگذارد. او گفته بود که تنها راه پایان جنگ برای طالبان، گفتوگو و صلح با حکومت افغانستان است.