صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۳ حمل ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

باشندگان کندز خواهان آغاز عملیات علیه طالبان مسلح شدند

باشندگان کندز خواهان آغاز عملیات علیه طالبان مسلح شدند

باشندگان کندز می گویند که اگر در آیندۀ نزدیک عملیات تصفیوی در برابر طالبان مسلح در این ولایت آغاز نشود، کندز باری دیگر سقوط خواهد کرد.
این ولایت در طول دو سال گذشته، دو بار در تصرف طالبان مسلح آمد، اما تا یک مدت بعد دوباره از سوی نیروهای امنیتی تصرف شده است.
به گزارش پژواک، رفیع الله باشندۀ شهر کندز دیروز 23 حوت، گفت که طالبان مسلح بار دیگر به دروازه های شهر نزدیک شده اند.
وی می گوید: "طالبان بسیار نیرومند شده، هر لحظه احتمال یک حملۀ قوی موجود است، باید برایش آمادگی گرفته شود."
همچنان شیرمحمد یک تن از باشندگان ولسوالی قلعۀ زال گفت که بخش زیادی از این ولسوالی در تصرف طالبان مسلح قرار دارد و مناطق دیگر آن زیر تهدید بالای امنیتی مواجه می باشد.
وی می گوید: "نیروهای امنیتی در اینجا در حالت دفاعی قرار دارند، منتظر اند که طالبان حمله کنند و آنها از خود دفاع نمایند، باید این نیروهای دیگر وضعیت تعرضی اتخاذ کنند."
وی همچنان حاجی گل محمد یک تن از باشندگان ولسوالی دشت ارچی گفت: "تنها یک و یک تعمیر این ولسوالی در تصرف دولت قرار دارد، دیگر تمام مناطق در کنترول طالبان می باشد."
وی افزود، طالبان مسلح در این ولسوالی مراکزی را دارد و به طالبان دیگر مناطق نیز در همینجا آموزش داده می شوند.
همچنان ذبیح الله مجیدی یک تن از فعالان مدنی در کندز گفت که مردم در طول سه ماه زمستان انتظار داشتند که عملیات در برابر طالبان آغاز خواهد شد، اما این کار صورت نگرفت.
بر اساس معلومات وی، ناصر قشلاق، کته خیل، چرخ آب، الچین و بعضی مناطق دیگر شهر کندز در تصرف طالبان مسلح قرار دارد.
در عین حال، غلام ربانی ربانی عضو شورای ولایتی کندز گفت که باید نیروهای امنیتی در فضل زمستان در برابر طالبان عملیات انجام می داد.
به گفتۀ وی، طالبان مسلح تا دروازه های شهر کندز رسیده اند، اما تا اکنون در این مورد هیچ نوع تدابیر گرفته نشده است.
آنان و شماری از باشندگان دیگر کندز از مقامات مربوطه خواستند که هر چه زودتر در این ولایت عملیات تصفیوی در برابر طالبان را آغاز کنند.
از سوی دیگر مل پاسوال عبدالحمید حمیدی قوماندان امنیۀ کندز در واکنش به این اظهارات گفت که در فصل زمستان در بعضی مناطق عملیات انجام شده و پلان دارد تا در برخی مناطق دیگر نیز همچو عملیات را راه اندازی گردد.
وی گفت: "وضعیت در حال حاضر بهتر است، ما برای انجام عملیات تدابیر روی دست گرفتیم و طالبان نمی توانند که باری دیگر داخل شهر کندز شوند."
کندز دارای ۹ ولسوالی می باشد که از آن جمله، ولسوالی کلباد، گل تپه و اقتاش در تصرف طالبان مسلح قرار دارد.