صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۴ دلو ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

یک حمله کننده انتحاری در کابل بازداشت شد

یک حمله کننده انتحاری در کابل بازداشت شد

ریاست عمومی امنیت ملی کشور اعلام کرده که یک حمله کننده انتحاری را قبل از رسیدن به هدفش، از ولسوالی ده سبز کابل بازداشت کرده است.
این ریاست دیروز، دوشنبه 21 حوت، با فرستادن یک خبرنامه مطبوعاتی به رسانهها، این حمله کننده انتحاری در یک عملیات نیروهای امنیت ملی بازداشت شده است.
بر اساس خبرنامه ریاست عمومی امنیت ملی، فرد بازداشت شده عجب گل نام دارد و با نام مستعار عبدالله فرزند فضل الرحمن فعالیت میکرد. امنیت ملی نوشته است که این فرد اعتراف کرده که توسط یکی از افراد گروه طالبان به این گروه جذب شده و به مدت یک ماه در منطقه"میرانشاه" پاکستان، آموزش حمله انتحاری، استفاده از سلاحهای سبک و ساخت ماینهای کنار جاده را دیده  و برای انجام حملات انتحاری به کابل فرستاده شده است.
ریاست امنیت ملی نوشته است که با دستگیری این فرد، از یک حمله وحشیانه تروریستی در شهر کابل، پایتخت، جلوگیری شده است.
ریاست امنیت ملی پیش از این نیز چندین بار از دستیگری حمله کنندگان انتحاری خبر داد بود. همچنین این ریاست بارها گفته است که موترهای مملو از مواد انفجاری را از شهر کابل کشف و ضبط کرده و از حملات خونین در کابل جلوگیری شده است.