صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۲۹ حوت ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

تاریخ دقیق انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی در اوایل سال جدید اعلام می‌شود

 تاریخ دقیق انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی در اوایل سال جدید اعلام می‌شود

کمیشنران کمیسیون مستقل انتخابات میگویند تاریخ دقیق انتخابات مجلس نمایندگان و شوراهای ولسوالی در اوایل ماه حمل سال 1397 خورشیدی اعلام خواهد شد.
وسیمه بادغیسی، معاون عملیاتی کمیسیون مستقل انتخابات دیروز یکشنبه 20 حوت به رسانهها گفته است که کمیسیون انتخابات تاریخ دقیق انتخابات را در اوایل سال جدید اعلام میکند و احتمالا دارد که این انتخابات با سه ماه تاخیر نسبت به تاریخ قبلی، برگزار شود.
او گفته که احتمال دارد "انتخابات مجلس نمایندگان و شوراهای ولسوالی ها در ماه میزان سال آینده برگزار شود و هیچ نگرانی از سرد شدن هوا و عدم اشتراک مردم در ولایتها وجود ندارد."
کمیسیون مستقل انتخابات در سرطان سال جاری اعلام کرده بود که انتخابات مجلس و شورای ولسوالیها در شانزدهم سرطان سال 97 برگزار میشود. اما چندی قبل سید حفیظ هاشمی، از اعضای این کمیسیون گفت که انتخابات در زمان اعلام شدهاش برگزار نمیشود.
به گفتهی او، برکنار شدن رئیس پیشین کمیسیون و تاخیر در گزینش کمیشنر جدید، باعث شد که جلسههای کمیسیون مختل شود و روند کاری به خوبی پیش نرود.
محمد اشرف غنی، رئیس جمهور کشور در افتتاح هشتمین سال کاری شورای ملی در اجلاس شانزدهم گفت که برگزاری انتخابات پارلمانی و انتخابات ریاست جمهوری، در زمان معین آن، امری حتمی و اجتنابناپذیر است.
آقای غنی گفت، حکومت وحدت ملی خود را مکلف میداند که منابع لازم برای برگزاری انتخابات را فراهم و امنیت آن را تامین کند و از هر گونه دخالت در آن از هر طرف، به ویژه از طرف نیروهای امنیتی و ادارات ملکی و حلقات سیاسی جلوگیری کند....ادامه ص2