صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۲۹ حوت ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

بانک‌مرکزی: نمی‌توانیم به‌تنهایی جلو چلش ارزهای خارجی را بگیریم

بانک‌مرکزی: نمی‌توانیم به‌تنهایی جلو چلش ارزهای خارجی را بگیریم

مسئولان بانک مرکزی میگویند که آنان نمیتوانند بهتنهایی، جلو داد و ستد کلدار پاکستان و تومان ایرانی را دربازارهای کشور، بگیرند.
به گزارش طلوع نیوز، عبدالوحید، رئیس جوازدهی بانک مرکزی میگوید: «تعداد مجموعی صرافان کشور امسال به ۱۸۱۰صرافی در کل کشور رسیده و تعداد مجموعی فراهمکنندگان خدمات پولی یا به اصطلاح عام حوالهداری، به تعداد ۱۰۹۰ رسیده است.»
همزمان با این، دو شرکت خدمات مالی و صرافی، روز شنبه جواز فعالیت از بانک مرکزی دریافت کردند.
مسئولان بانک مرکزی میگویند که این شرکتها نمیتوانند با گرفتن این جوازها، سپردههای مردم را نگهداری کنند یاهم به مردم قرضه بدهند. اما، مسئولان شرکتهای خدمات پولی و صرافی میگویند که برای رسیدگی به خدمات پولی در کشور، کاروبارشان را گسترش خواهند داد.
محمدبشیر، رئیس شرکت خدمات مالی و صرافی البشیر در این باره گفت: «در پنج سال آینده، نمایندگیهایمان از ۵۰نمایندگی بیشتر میشود. تا هم میهنان مان در هرگوشه از افغانستان به خدمات معیاری پولی این شرکت، دسترسی داشته باشند.»
جارالله منصوری، رئیس اجرائیه شرکت اکسچینج زون نیز افزود: «عرضۀ خدمات پولی و صرافی در جهان امروز، دیجیتالی، کامپیوتری و مدرن شدهاست. باید در افغانستان عزیز هم چنین شود.»
این در حالی است که بانک مرکزی میگوید برای بهبود وضیعت نظام پولی کشور، تلاش دارد که کاروبار صرافان را در کشور قانونمند سازد و با اینکار از روند کار صرافان و شرکتهای خدمات پولی، نظارت جدی خواهند کرد.