صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۲۱ قوس ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

بیش از ۱۰۰ قضیۀ خشونت علیه زنان در غور ثبت شده است

بیش از ۱۰۰ قضیۀ خشونت علیه زنان در غور ثبت شده است

سرپرست ریاست امور زنان ولایت غور می گوید که در سال جاری، بیش از ۱۰۰ قضیه خشونت علیه زنان در این اداره ثبت شده که تا کنون، تنها به حدود ۲۰ درصد این قضایا رسیدگی شده است.
مهتاب خالدی، این موضوع را روز پنجشنبه در مراسمی که به مناسبت هشتم مارچ( روز جهانی همستگی زنان) در شهر فیروز کوه برگزار شده بود، بیان کرد.
به گزارش پژواک، سرپرست ریاست امور زنان ولایت غور گفت: "درسال جاری به تعداد ۱۰۶ قضیه خشونت علیه زنان که ۲۴ قضیۀ آن حاد بوده، در ریاست امور زنان ثبت شده است که تنها به ۲۲ قضیه آن رسیدگی شده است." وی افزود: "عمده ترین مشکل سر راه برنامه های کاری ما، نا امنی و عنعنات ناپسند جامعه است."
نیلوفر یکی از زنان فارغ التحصیل رشته تعلیم و تربیه، گفت که نگران ادامه خشونت ها علیه زنان است و انتظار دارد که حکومت برای رسیدگی به خشونت ها علیه زنان با جدیت اقدام کند.
آفتاب سرور، یکی دیگر از زنان شرکت کننده در این نشست، گفت که با وجود خشونت ها علیه زنان، شمار زیادی از زنان تحصیلات خود را به پایان رسانده اند؛ اما شرایط کاری برای آنان مساعد نیست.
غلام محمد پیمان سرپرست ولایت غور گفت که اداره محلی برای محو خشونت علیه زنان، کمیسیونی متشکل از ۲۰ نهاد تشکیل داده است.
وی در عین حال گفت که برای اشتغال زایی بیشتر برای زنان و سهم گیری آنان در کار های اداری دولتی، در سال آینده سهولت های ایجاد خواهد شد.
اما این مسئول محلی تصریح کرد که هنوز هم مردسالاری که درجامعه کنونی غور حاکم است، مانع رشد زنان این ولایت می شود.
پیمان افزود: "متاسفانه ریشه های مردسالاری هنوزهم درجامعه ما زنده است ومانع رشد زنان می شود؛ با آن هم اداره محلی غور تلاش می کند که زمینۀ حضور ۳۰ درصدی زنان را در کارهای دولتی فراهم کند."