صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۲۱ قوس ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

آمریکا برای دریافت اطلاعات از رهبران طالبان پاکستان جایزه تعیین کرد

آمریکا برای دریافت اطلاعات از رهبران طالبان پاکستان جایزه تعیین کرد

وزارت امور خارجه آمریکا اظهار اعلام کرد که واشنگتن در بدل اطلاعات درباره ملا فضلالله، رهبر طالبان پاکستان، پنج میلیون دالر پاداش تعیین کرده است.
به گزارش خبرگزاری رویترز، وزارت امور خارجه آمریکا در بیانیهای همچنین اظهار کرد که در بدل اطلاعات درباره "عبدالوالی"، رییس یک تشکیلات وابسته به طالبان و "منگال باغ"، رییس یک گروه تروریستی متحد با طالبان که به حمله به کاروان نظامی ناتو متهم شده نیز سه میلیون دالر پاداش تعیین کرده است.
انتشار این بیانیه از جانب وزارت امور خارجه آمریکا در حالی صورت گرفت که تهمینه جانجوا، سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان برای مذاکره با مقامات آمریکایی درباره گسترش همکاریها در زمینه مبارزه با تروریسم و استراتژی دونالد ترامپ، رییس جمهور آمریکا برای پایان دادن به جنگ در افغانستان، از واشنگتن دیدار کرد.
واشنگتن و کابل، پاکستان را برای پناه دادن گروه های تروریستی متهم میکنند. اما اسلامآباد این ادعا ها را همواره تکذیب کرده است.
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در ماه جنوری پرداخت کمک حدودا دومیلیارد دالری خود به پاکستان را در پی اتهام عدم همکاری در سرکوب طالبان و شبکه حقانی متوقف کرد.
وزارت امور خارجه آمریکا در بیانیه خود اذعان کرد، دلیل تعیین این پاداشها در بدل اطلاعات درباره این سه رهبر گروههای تروریستی این است که آنان برای پاکستان و ائتلاف نظامی به رهبری آمریکا در افغانستان، تهدید محسوب میشوند.
این وزارت افزود: هر یک از این افراد اقداماتی تروریستی انجام دادهاند که امنیت آمریکا و شهروندان این کشور را به طور جدی تهدید کرده است.