صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۵ حوت ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

مبارزه با تروریزم محور نشست امنیتی کابل

 مبارزه با تروریزم محور نشست امنیتی کابل

نشست مقامات امنیتی افغانستان، پاکستان، ازبکستان، قزاقستان و فرماندهی نیروهای ناتو در افغانستان، با محوریت مبارزه با تروریزم در کابل برگزار شده است.
دولت وزیری، سخنگوی وزارت دفاع ملی گفته است که این نشست دیروز، سهشنبه 24 دلو، آغاز شده و امروز چهارشنبه، 25 دلو، نیز ادامه خواهد داشت.
به گفته سخنگوی وزارت دفاع ملی، در این نشست که از طرف فرماندهی نیروهای ناتو در افغانستان دایر شده  لوی درستیزهای افغانستان، پاکستان، ازبکستان و قزاقستان با مقامات ناتو در مورد مبارزه مشترک با تروریزم و مواد مخدر، گفتگو میکنند.
جنرال قمر باجوا، لوی درستیز پاکستان برای اشتراک در این نشست صبح روز سه شنبه وارد کابل شد و مراد مایکیوف لوی درستیز قزاقستان و پاول ارگشیفلوی لوی درستیز ازبکستان، روز دوشنبه وارد کابل شده و با رئیس جمهور غنی دیدار کردند.
آقای غنی در این دیدار بر گسترش همکاری میان افغانستان، قزاقستان و ازبکستان تاکید کرد و سفر مقامات امنیتی آن کشورها به افغانستان را فصل تازهای از روابط و همکاریها با افغانستان، بخصوص در عرصه امنیتی و نظامی، دانست.
نشست امنیتی چهار جانبه با حضور ناتو، بعد از حملات مرگبار تروریستی در کابل برگزار میشود. این حملات باعث شد که تنش بین کابل و اسلام آباد اوج گیرد و حکومت افغانستان پاکستان را متهم به مداخله در امور افغانستان و دست داشتن در حملات تروریستی کابل کند.
برای کاهش تنشها، هیأتهای وزارت خارجه دو کشور دو نشست در کابل و اسلامآباد داشتند تا روی یک پلان عمل مشترک به توافق برسند، اما این نشستها، بدون نتیجه پایان یافت. وزارت خارجه افغانستان اعلام کرد که در این نشستها  هیچ " تعهد روشن" و " اقدام عملی" از طرف پاکستان دیده نشد و بنا براین، گفتگوها روی پلان عمل مشترک، ادامه نخواهد یافت.
انتظار میرود مقامات ناتو و افغانستان در نشست امنیتی پاکستان را متقاعد بسازد که از حمایت گروههای تروریستی دست بکشد و در راستای مبارزه با تروریزم در افغانستان همکاری کند.