صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

جمعه ۳ حوت ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

نماینده‎گان سیاسی اعضای تاپی حمایت شان را از این پروژه اعلام کردند

نماینده‎گان سیاسی اعضای تاپی حمایت شان را از این پروژه اعلام کردند

نماینده گان سیاسی کشورهای ترکمنستان، هند و پاکستان مقیم هرات حمایت شان را از پروژه تاپی اعلام کردند.
آنان در نشستی که از سوی یک عضو شورای ولایتی هرات بخاطر حمایت از پروژه تاپی برگزار شده بود انجام این پروژه را بر رشد اقتصاد کشورهای عضو این پروژه منطقوی مهم دانستند.
به گزارش رادیو آزادی، سید عظیم کبرزانی یک عضوشورای ولایتی هرات انجام این پروژه را در تامین امنیت و اقتصاد کشورهای منطقه مهم توصیف کرد.
گفته می شود که تا دو هفته دیگر پروژه تاپی از سوی محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان و مقامات ارشد کشورهای عضو تاپی در هرات افتتاح شود. در این روزها آماده گی ها بخاطر افتتاح این پروژه منطقوی در هرات به شدت ادامه دارد.
در بلندای کوه تخت صفر در شمال هرات نام تاپی با خط درشت انگلیسی نوشته شده تا مردم بیشتر از اهمیت این پروژه مهم آگاه شوند.
در کنار این نهادهای مختلف دولتی سرگرم پروژه های مختلف سرک سازی، مرمت آبدات تاریخی، زیبا سازی شهر، ساخت میدانچه هوایی برای نشست طیارات هلیکوپتر و سالون مجهز و بزرگ برای افتتاح این پروژه هستند.
از سوی هم محمد ایوب انصاری قوماندان امنیه هرات می گوید آنان تدابیر خاص را بخاطر تامین امنیت این پروژه روی دست گرفته اند. پروژه تاپی گاز ترکمنستان را از طریق افغانستان به پاکستان و سپس به هند انتقال می دهد.
گفته شده است که افغانستان سالانه حدود چهار صد میلیون دالر امریکایی در بخش ترانزیت از این پروژه مفاد بدست میارود و همچنان حدود ده هزار افغان نیز به کار گماشته خواهند شد.