صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

جمعه ۳ حوت ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

وزارت صحت عامه کمپاین واکسین پولیو را در ۲۱ ولایت آغاز کرد

 وزارت صحت عامه کمپاین واکسین پولیو را در ۲۱ ولایت آغاز کرد

وزارت صحت عامه دیروز، دوشنبه 23 دلو، کمپاین واکسین پولیو را در ۲۱ ولایت کشور آغاز کرده است. این وزارت می گوید، برای حدود شش میلیون طفل زیر سن پنج سال در سراسر کشور واکسین پولیو یا فلج اطفال داده می شود.
به گزارش رادیو آزادی، داکتر میوند احمدزی مسئول برنامه محو پولیو وزارت صحت عامه روز دوشنبه، 23 دلو، گفت که  از آغاز سال ۲۰۱۸ میلادی تا کنون سه واقعه مثبت پولیو در کشور ثبت گردیده اند. احمدزی گفت، این کمپاین به همکاری سازمان صحی جهان و اداره یونیسف عملی می گردد.
او افزود: "در سال ۲۰۱۷ میلادی ما ۱۴ واقعه پولیو داشتیم و همچنان در سال ۲۰۱۸ تا هنوز سه واقعه پولیو داریم یک واقعه در ولسوالی شاه ولیکوت کندهار واقعه دوم در ولسوالی سپین بولدک کندهار و واقعه سوم از ولسوالی کامه ننگرهار راپور داده شده است."
داکتر احمدزی می گوید، از آغاز سال روان میلادی تا کنون این دومین دور کمپاین واکسین پولیو است که برای سه روز در ولایات جنوبی و جنوب شرقی و ولسوالی های که با تهدید پولیو مواجه اند، تطبیق می گردد.
اما وزارت صحت عامه می گوید، به دلیل نا امنی های جاری حدود ۶۰ هزار طفل در نقاط نا امن کشور از تطبیق واکسین پولیو بیبهره هستند.
در عین حال نصرت رحیمی معاون سخنگوی وزارت داخله گفت، آنان ۹۵ درصد امنیت ساحات را بهخاطر تطبیق واکسین پولیو تأمین کرده اند و در ساحات باقی مانده به همکاری علمای دین تلاش می کنند که در آن جا نیز زمینه واکسین پولیو را فراهم سازند.
پولیو یک بیماری ویروسی است که باعث فلج و معلولیت دایمی اطفال می گردد.
وزارت صحت عامه می گوید، پولیو در سراسر جهان به جز از افغانستان، نایجیریا و پاکستان محو شده است و حالا جهان بدین باور است که بیماری پولیو در این کشورها نیز محو گردد.
در عین حال مولوی احسانالحق حنفی می گوید، تمام علمای دین مکلف هستند تا بهخاطر تطبیق واکسین پولیو برای مردم آگاهی دهند تا این بیماری در افغانستان نیز محو گردد.
او افزود: "علمای کرام مکلف هستند که در کنار عقاید بر صحت مردم نیز توجه کنند و چیزی که برای مردم مضر و خطرناک است این وظیفه آنان است که برای مردم در مورد آن آگاهی دهند تا از چیزهای که به مردم ضرر می رساند خود را محافظت کنند."
در عین حال وزارت صحت عامه از تمام علمای دین، رهبران جامعه و مو سفیدان محل می خواهد تا با تیم های واکسین پولیو همکاری نموده خانوادههای شان را تشویق کنند تا اطفال زیر سن ۵ سالشان را واکسین کنند.