صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۱ دلو ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

چهار تن در ارتباط به حمله بر هوتل انترکانتنینتال ممنوع الخروج شدند

 چهار تن در ارتباط به حمله بر هوتل انترکانتنینتال ممنوع الخروج شدند

لوی سارنوالی کشور در پی حمله تروریستی بر هوتل انترکانتنینتال، سه تن از مسئولان شرکت امنیتی کابل – بلخ و رئیس هوتل را ممنوعالخروج کرده است.
یکی از مسئولان اداره لوی سارنوالی روز شنبه 21 دلو به رسانهها گفته است که رئیس هوتل و سه مسئول شرکت امنیتی که شامل رئیس، معاون و فرماندهی امریکایی این شرکت است، ممنوعالخروج شدهاند. وزارت امور داخله نیز حدود سه هفته پیش اعلام کرده بود که نزدیک به 10 تن را به ظن همکاری با تروریستان، بازداشت کرده است و تحقیقات جریان دارد. نجیب دانش، سخنگوی این وزارت گفته بود که تحقیقات در مورد اینکه چگونه مهاجمان از ایست و بازرسیهای هوتل گذشتهاند، جریان دارد.
در پی این حمله تروریستی ویس احمد برمک، وزیر امور داخله گفته بود که احتمال آن وجود دارد که مهاجمان با همکاری افرادی مرتبط با بخش امنیت هوتل، وارد شده باشند.
اداره لوی سارنوالی اکنون بعد از گذشت حدود یک ماه، این چهار تن را برای تحقیقات بیشتر ممنوعالخروج کرده است. این اداره گفته است که تحقیقات از این افراد جریان دارد.
گفتنی است که سه هفته پیش از حمله تروریستی بر هوتل انترکانتنینتال، مسئولیت امنیت این هوتل از وزارت داخله گرفته شد و به شرکت امنیتی خصوصی کابل-بلخ داده شد.
گروه طالبان که مسئولیت این حمله را برعهده گرفته است، حدود یک ماه پیش بر هوتل انترکانتنینتال حمله کرد که بر اثر آن 26 تن کشته شدند که 14 تن آنان خارجی بودند. در این حمله 20 تن دیگر زخمی شدند.