صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۱ دلو ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

افغانستان از اعتراضات مدنی در پاکستان حمایت کرد

افغانستان از اعتراضات مدنی در پاکستان حمایت کرد

رئیس جمهور غنی گفته است که از حرکتهای گسترده مدنی و صلح آمیز در پاکستان که علیه افراطیت و تروریزم شکل گرفته حمایت میکند.
آقای غنی دیروز، جمعه 20 دلو، در صفحه رسمی تویتر خود با استفاده از هشتگ پشتونهای معترض پاکستان که در پی قتل مرموز یک مرد جوان توسط پولیس در شهر کراچی شکل گرفته، تویت کرد و نوشت: ما امیدواریم که این خیزش مدنی در پاکستان تا ریشه کن کردن افراطیت همچنان ادامه یابد.»
شماری از پشتونهای پاکستانی بیش از هشت روز است که در اعتراض به قتل نقیب الله مسید از سوی پولیس در شهر کراچی پاکستان، دست به اعتراض زدهاند. نقیبالله مسید در شهر کراچی کار میکرد و حدود یک هفته پیش پس از ربوده شدن، به طور مرموز به قتل رسید.
رئیس جمهور غنی همچنین از جامعه جهانی و جامعه مدنی پاکستان خواسته است که از این حرکت حمایت کنند تا همانند حرکت حقوق دانان پاکستان، به نتیجه برسد.
آقای غنی از رسانهها نیز خواسته که" به منظور عملینمودن رسالت مقدسشان و با ارجگذاری به اصل بیطرفی، تصاویر واقعی را از جریان مظاهرات کنونی پاکستان به جهانیان ارائه نمایند و بهویژه صدای مظلومیت را که قربانی تروریزماند به جهانیان به خصوص به مسلمانان برسانند."
او افزوده: «پس از فاجعههای اخیر در کابل، من بالای افغانها و به خصوص به مردم منطقه خطاب کردم که صف تمدن، انسانیت و اسلامیت را از صف تروریزم و وحشت تفکیک نمایند. چنین خیزشهای مردمی در پاکستان پس از ارائه بیانات اخیر من یک ابتکار عالی است که باید بهگونۀ اخلاقی از آن حمایت و پشتیبانی شود.»
مقامات پاکستانی گفتهاند که تحقیقات در مورد قتل این مرد جوان آغاز شده و حکم بازداشت فرمانده پولیس محلی در شهر کراچی نیز صادر شده است. همچنین گفته میشود که حدود 20 افسر پولیس در ارتباط به رویداد بازداشت شدهاند.
شماری از رسانههای پاکستانی نیز گزارش دادهاند که شاهد خاقان عباسی، نخست وزیر پاکستان با معترضین دیدار کرده ، اما گفتگوی او با نمایندگان معترضان، به نتیجهای نرسیده است.