صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۱ دلو ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

ایران خواستار بازشدن نمایندگی بانک‌های افغانستان در چابهار شد

 ایران خواستار بازشدن نمایندگی بانک‌های افغانستان  در چابهار شد

مقامهای ایران خواستار باز شدن سریعتر نمایندگیهای بانکهای تجارتی افغانستان در بند چاربهار ایران شدهاند.
سیدقاسم ذاکری، رایزن دوم سفارت ایران در کابل در نمایشگاهی "ترانزیت، ترانسپورت و سفر" که دیروز ۲۰ دلو در کابل برگزار شد، گفته که هرچه سریعتر مقدمات تاسیس شعب بانکهای تجاری افغانستان در منطقه آزاد چابهار ایران فراهم شود.
به گزارش بی بی سی، او از بانک مرکزی افغانستان خواست که مجوز فعالیت این بانکها را در منطقه چابهار صادر کند و به گفته او ایران این موضوع را در تماس با مقامهای افغان پیگیری میکند.
آقای ذاکری علاوه کرد که در حال حاضر ۱۶۵ شرکت افغانی و ۳۵۲ شرکت خارجی دیگر در منطقه آزاد تجاری چابهار ثبت شدهاند.
او گفت راهاندازی شعب بانکهای افغانستان به تسهیل مراوده و تجارت بین افغانستان و ایران کمک میکند. به گفته او، این کار برای گسترش روابط اقتصادی میان دو کشور لازم است.
تاکنون یک بانک ایرانی به نام "آرین بانک" در کابل فعالیت دارد که به دلیل تحریمهای بینالمللی با مشکلات زیادی روبرو است.
مقامهای افغانستان میگویند که هزینههای که ایران از تاجران افغان میگیرند مشکلات زیادی را ایجاد کرده است.
فوزیه احسانی، معاون وزارت ترانسپورت کشور میگوید که افغانستان چنین هزینههای را بر شرکتهای ایرانی اعمال نمیکند.
او افزود که افغانستان در تلاش است که ایران این هزینهها را یا کاهش دهد و یا هم حذف کند. خانم احسانی افزود که یکی از هزینههای که ایران دریافت میکند، هزینه تفاوت سوخت است. ایرانیها شرکتهای ترانسپورتی ایران را مجبور میکنند که باید قیمت سوخت را در ایران به قیمت افغانستان حساب کنند.
در افغانستان قیمت سوخت به دلیل وارداتی بودن آن بالا است و هر ده لیتر بنزین حدود هفت دالر آمریکایی است. درحالیکه قیمت یک لیتر بنزین در ایران حدود هزار تومان است. به گفته مقام های افغان، ایران این تفاوت قیمت را از شرکتهای ترانسپورت افغانستان میگیرند.
او گفته، که هزینه دیگر نیز هزینه تن در کیلومتر است که افغانستان این هزینه را ندارد و اما ایران از شرکتهای افغانی دریافت میکند.
خانم احسانی افزوده که هزینههای گزاف دیگر نیز ایرانیها از شرکتهای ترانسپورت افغانستان دریافت میکنند، پارکینکها است.
به گفته او قرار است در ششمین اجلاس کمیته همکاریهای ترانسپورت بینالمللی جادهای مشکلات ترانسپورت بین افغانستان و ایران بحث شود. اواسط سال گذشته میلادی در جریان سفر رئیس جمهور و نخست وزیر هند به ایران، سه کشور موافقتنامه اقتصادی سه جانبه توسعه بندر چابهار در جنوب شرقی ایران را امضا کردند.
گفت میشود این موافقتنامه، یکی از مهمترین گامهایی است که این سه کشور در راستای تقویت همکاریهای مشترک اقتصادی منطقوی برداشتند.
خانم احسانی در مراسم دیروز از امضای سند استراتژیک بین افغانستان و ایران در اوایل سال ۱۳۹۷ نیز خبر داد.
او گفت که افغانستان در تلاش است در بخش اقتصادی این سند اجازه دستیابی شرکتهای ترانسپورت افغانستان به تمام بنادر ایران، بدون محدودیت فراهم شود.