صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

جمعه ۲۶ دلو ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

وزارت صحت: 150 تن دوای بی کیفیت جمع‌آوری شد

وزارت صحت: 150 تن دوای بی کیفیت جمع‌آوری شد

وزارت صحت عامه کشور میگوید که در جریان سال جاری، حدود 150 تن دوای بی کیفیت از تمام ولایتها جمع آوری شده است.
نورشاه کامهوال رئیس اداره ملی تنظیم ادویه و محصولات دوایی وزارت صحت دیروز دوشنبه 2 دلو، در یک نشست خبری گفت که در جریان سال جاری حدود 150 تن دوای بی کیفیت از دواخانههای مرکز و ولایتهای کشور جمع آوری  و از بین برده شده است. به گفته او، واردات دوای بی کیفیت و تاریخ گذشته، این وزارت را با چالش بزرگی مواجه کرده است.
در همین حال او می گوید که یک مرکز کنترل کیفیت دوا در پایتخت با وسایل پیشرفته مجهز شده و کار آن نیز سرعت گرفته است. به گفته او، در گذشته در این مرکز یک قلم دوا در دو ماه تجزیه و کیفیت سنجی می شد؛ اما در حال حاضر روزانه تا پنج قلم دوا، تست و کیفیت سنجی میشود.
اما نظر به نیازمندی مردم با دوا و بلند بودن میزان واردات دوای بی کیفیت، کیفیت سنجی و تجزیه دواها امکان ندارد. وزارت صحت گفته است که این وزارت در هماهنگی با اداره های ذیربط در تلاش است تا از واردات دواهای بی کیفیت جلوگیری کند.
این وزارت گفته است که تا دو سال آینده چهار لابراتوار تست دوا در چهار زون کشور تکمیل خواهد شد و سنگ تهداب آن گذاشته شده است. هزینه هر کدام این لابراتوارها، دو میلیون دالر برآورد شده است. رئیس اداره تنظیم ادویه و محصولات دوایی وزارت صحت از ساخت این لابراتوارها ابراز خوشبینی می کند و می گوید که جلو فروش دوای بی کیفیت تا اندازه زیاد گرفته خواهد شد.
وزارت صحت پیشتر گفته بود که اکثر دواهای بی کیفیت و بدکیفیت از پاکستان از سوی قاچاقبران وارد می شود و به شکل وسیع به دواخانه ها توزیع می شود. براساس معلومات طبی، دوای بی کیفیت نه تنها بر کاهش درد و التیام یافتن آن منجر نمی شود که باعث به وجود آمدن مریضی جدید نیز می شود.