صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۲۷ دلو ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

هفتمین سال وکالت؛ نمایندگان مجلس به رخصتی زمستانی رفتند

هفتمین سال وکالت؛ نمایندگان مجلس به رخصتی زمستانی رفتند

نمایندگان مجلس اجلاس چهاردهم دوره شانزدهم مجلس را به پایان رساندند و به رخصتیهای زمستانی رفتند. رخصتی نمایندگان از امروز یکشنبه 1 دلو شروع میشود و تا پانزدهم حوت جریان دارد. نذیر احمدزی، معاون دوم مجلس که در غیاب عبدالرئوف ابراهیمی، ریاست جلسه را برعهده داشت، از حکومت خواست که در تامین امنیت نمایندگان در ولایتها تلاش کند. آقای احمدزی، از رئیس جمهوری خواست که به والیان ولایتها دستور دهد که در تامین امنیت نمایندگان همکاری لازم را بکند تا زمینه دیدار با موکلان فراهم شود.  هفتمین سال وکالت نمایندگان مجلس در حالی به پایان میرسد که شماری از نمایندگان از کارکرد مجلس ناراضیاند و آن را کافی نمیدانند.
رمضان بشردوست، نماینده ولایت کابل گفت که ما مسئولان حکومتی را استجواب کردیم اما نتیجهای نداشت. او افزود که شاید نمایندگان بگویند که ما بیش از این صلاحیت نداریم اما باید بدانیم که خودمان برای مقامهای حکومتی تلاش کردیم.
آقای بشردوست ادامه داد، ما نمایندگان باید اول گریبان خودمان را بگیریم، چون گناه هر مشکلی که در کشور وجود دارد از دست ماست، ما اگر درست نمایندگی میکردیم، کشور به سمت آبادی میرفت.
این عضو مجلس به اختلاس رئیس مجلس و دستبرد همایون همایون به تلویزیون مجلس اشاره کرد و گفت که چرا نمایندگان در برابر این رفتار سکوت کردهاند؟ او گفت مشکل از ما نمایندگان است. نادرشاه بحر، نماینده مردم غور نیز به صورت تلویحی به رئیس مجلس اشاره کرد و گفت که خدمت به خلق از حج عمره بهتر است. عبدالرئوف ابراهیمی رئیس مجلس به حج عمره رفته است.
غلامحسین ناصری، نماینده ولایت میدان وردک همچنین گفت که بخشی از مشکلات تالار معلول این پدیده زشت است. او اشاره به غیر حاضری اعضای هیئت اداری مجلس کرد. امان الله پیمان عضو مجلس نیز از غیر حاضری رئیس و هیئت اداری مجلس انتقاد کرد و گفت که باید شورا ادامه پیدا کند تا رئیس مجلس از سمتش عزل شود. در روز پایانی اجلاس چهاردهم، عبدالرئوف ابراهیمی رئیس مجلس، همایون همایون معاون اول مجلس و عبدالقادر زازی منشی مجلس حضور نداشتند. علاوه بر این بیش از صد نماینده دیگر نیز غیر حاضر بودند.
عرفان الله عرفان، نائب منشی مجلس اما به رسانهها گفت که نمایندگان مجلس در این دورهی کاری، کارکرد خوبی داشتهاند و توانستهاند نمایندگی خوبی بکنند. او افزود که کارهای که نمایندگان کردهاند برای ما قابل قناعت است ولی به آنچه که مورد نیاز مردم است، به طور باید و شاید رسیدگی نشده است.
به گفته او، مجلس نهایت تلاش خود را کرده، اما در برخی موارد برخورد حکومت با مجلس به دلیل تضاد منافع تنش آمیز بوده است. نائب منشی مجلس در جلسه عمومی نیز گفته بود که در این دوره  به بیش از 3 هزار شکایت مردم رسیدگی شده و یازده نامزد وزیر رای اعتماد گرفته است. مجلس در این دور کاری، 54 نشست برگزار کرد که شامل یک نشست استضاحیه، 14 نشست استجوابیه، 13 نشست استماعیه، 34 نشست عادی است. همچنین در این دوره در زمینه قانون گذاری، 27 مصوبه مورد بررسی قرار گرفته که شامل دو مورد قانون، 8 مورد فرمان تقنینی، 3 سند بودجه، 4 سند بینالمللی و 8 فرمان تعدیل است.