صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

جمعه ۲۶ دلو ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

رئیس جمهور: به دشمن نباید فرصت ایجاد پایگاه دایمی داده شود

رئیس جمهور: به دشمن نباید فرصت ایجاد پایگاه دایمی داده شود

رئیس جمهور غنی به نیروهای امنیتی کشور دستور داد که سال آینده خورشیدی باید ابتکار عمل را از دشمن بگیرند و نگذارند که آنها در شماری از مناطق کشور پایگاه دایمی ایجاد کنند.
آقای غنی دیروز، جمعه 29 جدی، به قول اردوی علمیاتهای خاص رفت و وضعیت این قول را را بررسی کرده و با سربازان آن نیز دیدار کرد.
او در سخنرانی خود در جمع این سربازان گفت که در سال آینده خورشیدی باید ولسوالیهای به مرکز دوامدار دشمن مبدل شدهاند، هدف قرار گیرند و به دشمن فرصت داده نشود که در این ولسوالیها پایگاه دایمی ایجاد کند.
رئیس جمهور در حالی به نیروهای امنیتی کشور دستور میدهد که ابتکار عمل را سال آینده خورشیدی در دست گیرند، که از حالت تدافعی نیروهای امنیتی کشور همواره انتقاد شده و گفته  شده است که رهبری ضعیف باعث شده که این نیروها نتوانند عملکرد تاثیرگذار داشته باشند.
رئیس جمهور اواسط سال جاری خورشیدی نیز بعد از یک رشته عملیات تروریستی در کشور گفت که به نیروهای امنیتی کشور دستور میدهد که به حالت تهاجمی در آیند و دشمن را در هرگوشهی کشور هدف قرار دهند، اما ظاهرا این برنامه تا کنون کاملا عملی نشده است و سال آینده به صورت جدی پیگیری خواهد شد.
آقای غنی همچنین در دیدار خود از قول اردوی عملیاتهای خاص از سربازان امنیتی به خاطر عقب نشینی نکردن در میدان نبرد و عملی کردن پلانهای امنیتی، قدردانی کرد و از عملی شدن پلانهای نیروهای امنیتی اظهار خوشبینی کرد. آقای غنی گفت که در حال حاضر دشمن از نام کماندو به لرزه میآید.
به گفته رئیس جمهور غنی، وزارت دفاع ملی فورمول تغییر جنگ را پیدا کرده و تلفات نیروهای امنیتی نیز در سال جاری کاهش یافته است و باید در آینده نیز کاهش یابد. او به مسئولان هدایت داد که توجه ویژه به خانوادههای شهدای نیروهای امنیتی داشته باشند.
آقای غنی با تاکید بر استفاده درست از نیروهای کماندو در میدانهای جنگ گفت که با توجه به تغییر جنگ، ضرور است که عملیات کماندوها سرعت بیشتر داشته باشد و برای تقویت بیشتر نیروهای قول اردوی قطعات خاص، باید ترتیبات بیشتر گرفته شود. همچنین، رئیس جمهور از عملیات قطعات خاص نیروهای امنیتی به خصوص در ولسوالیهای اچین ولایت ننگرهار و ولایت کندز قدردانی کرد.
رئیس جمهور با اشاره به رفتار نیروهای امنیتی بر مبنای قانون اساسی، گفت که قوای امنیتی کشور  متعهد به وحدت ملی و وسیلهای برای تطیق قانون است. به گفته او، سیاستهای خرد و کوچک در قوای امنیتی و دفاعی جای ندارد. او افزود که نیروهای امنیتی تلاش به خرج دهند تا پروژه های بزرگ اقتصادی مثل تاپی، خط آهن مزار-هرات و بندهای آب که پروژه های حیاتی و مهم اند، عملی شود.
همچنین، طارق شاه بهرامی وزیر دفاع ملی گفت که پلان های دشمن از سوی نیروهای امنیتی کشور نقش برآب شده و مسیر جنگ نیز تغییر کرده است. او گفت که نیروهای امنیتی در سال جاری دست آورد قابل ملاحظه ای داشته است.
در همین حال، بسم الله وزیری قومندان قول اردوی عملیات خاص نیز گفت که منسوبین قول اردوی عملیات خاص آمادگی لازم را برای دفاع از مردم دارند و هدف اساسی شان این است که بر حاکمیت تمام جغرافیای کشور دست یابند. به گفته او، قطعات عملیات خاص نیروهای امنیتی زمینه تطبیق پروژه های بزرگ زیربنایی را فراهم خواهد کرد.