صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۵ حوت ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

والی فراه: طالبان با تجهیزات روسی می‌جنگند

والی فراه: طالبان با تجهیزات روسی می‌جنگند

والی فراه در غرب کشور گفته است که پشت جنگی که در ولایت فراه جریان دارد، "دستهای خارجی" قرار دارد.
محمد عارف شاه جهان در گفتوگو با بیبیسی گفته که دوربینهای دید در شب که از نیروهای طالبان به دست نیروهای امنیتی افغانستان افتاده، نشان میدهد که همه آنان ساخت کشور روسیه است.
آقای شاه جهان درباره ویژگی این دوربینها گفت که آنها قادر به تعیین مسافت، هدف گیری دقیق در تاریکی شب و نیز دارای لیزراست که دید در شب را امکان پذیر میسازند.
او مدعی شد که بیشترین تلفات نیروهای امنیتی در ولایت فراه نیز به دلیل کارگرفتن از این نوع تجهیزات است.
منابع شورای ولایتی در روزهای گذشته از تلفات حدود صد سرباز امنیتی افغان در یک هفته در این ولایت خبرداده بودند و مدعی شدند که امکان دارد این ولایت به دست طالبان سقوط کند.
والی فراه گفت که طالبان قادر به تصرف ولایت فراه نیست، حتی اگر تمام نیروهای خود را به حرکت درآورد. اما او تایید کرد که عملیات نظامی گروه طالبان در این ولایت خسارت و تلفات زیادی به مردم این ولایت وارد کرده که باید از آن جلوگیری شود.
او گفت که اکنون تهدیدهای گروه طالبان در شهر وجود دارد و گاهی آنان به پوستههای داخل شهر عملیاتهای نظامی انجام میدهند.
به گفته او افراد گروه طالبان با استفاده از پوشش مردم محل در شبها اقدام به عملیات نظامی میکنند.
او گفت که طالبان را در جنگ فراه افرادی از بیرون افغانستان حمایت میکنند و جنگ طالبان را علیه نیروهای امنیتی منظم ساخته است. برای بیرون رفت از وضعیت کنونی باید تصمیم و شیوه جدید در ولایت فراه در نظر گرفته شود.
والی فراه گفت که طالبان به تنهای قادر به ساخت ماینهای کنترل از راه دور نیست، در کنار آن ماینهای جدید در ولایت فراه کار گرفته میشود که با اشعه آفتاب منفجر میشوند. در کنار آن طالبان از شیوههای پیچیده جنگ استفاده میکنند که فقط سربازان طالبان قادر به این کار نیستند.
او مدعی شد که در پشت جنگ ولایت فراه سازمان اطلاعات ارتش پاکستان قرار دارد، چنانچه وزارت خارجه این کشور گفته که با اعلام استراتژی جدید آمریکا جنگ در افغانستان تشدید میشود ولی آقای شاه جهان میگوید که محل آن نیز ولایت فراه است.
آقای شاه جهان همچنین گفت که در مرزهای نزدیک ولایت فراه نیز گروه طالبان آموزش نظامی میبینند. طالبان مرکز اداری ولسوالی را در اختیار ندارد ولی مناطقی از پنج ولسوالی ولایت فراه در کنترل دارند.
    او گفت که براساس اطلاعات اولیه در این ولایت حدود چهار هزار نیروهای شورشی حضور دارند و از این ولایت به عنوان یک دهلیز تدارکاتی در افغانستان میخواهند استفاده کنند که برای کل کشور میتواند درد سر ایجاد کند.
به گفته او با توجه به مرز ۳۰۰ کیلومتری که ولایت فراه با ایران دارد، میتواند به عنوان یک دهلیز منطقوی برای حوزه جنوب غرب افغانستان استفاده شود و هنوز خیلی از مسایل با کشورهای منطقه حل ناشده است.
آقای شاه جهان به صورت مشخص از دخالت ایران در ولایت فراه یادی نکرد ولی توافق سیاسی منطقه را برای تامین امنیت در ولایت فراه مهم دانست.
قبل از این ناصر مهری، سخنگوی والی فراه گفته بود که اجساد شماری از کشتهشدگان طالبان در درگیرهایی این منطقه، به ایران منتقل شده است.