صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

جمعه ۲۶ دلو ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

کمیته مشترک رسانه‌ها و حکومت مشکلات رسانه‌های غزنی را بررسی می‌کند

کمیته مشترک رسانه‌ها و حکومت مشکلات رسانه‌های غزنی را بررسی می‌کند

در سیزدهمین جلسه کمیته مشترک فدراسیون رسانه ها و حکومت مشکلات خبرنگاران و رسانه های ولایت غزنی مورد بررسی قرار گرفت و برای بررسی بیشتر بنا شد که هیاتی مرکب از مقامات وزارت امور داخله، ریاست عمومی امنیت ملی، اداره مستقل ارگان های محلی، فدراسیون رسانه ها، وزارت اطلاعات و فرهنگ و سکرتریت کمیته مشترک به غزنی سفر کنند.
این جلسه دیروز، چهارشنبه 27 جدی، به ریاست سرور دانش معاون دوم رییس جمهو و رییس کمیته مشترک برگزار شد و اعضای جلسه مشکلات رسانههای غزنی و مطالبه مالیه از سوی طالبان از رسانههای غزنی و مشکلات مشابه آن در سایر ولایتها، مورد بررسی قرار گرفت و به اداره ارگانهای محلی دستور داده شد که گزارش مفصل در این مورد را به جلسه بعدی کمیته ارائه کند.
در جلسه کمیته مشترک که در هر ماه یک بار تحت ریاست معاون دوم ریاست جمهوری  برگزار می شود، قضایای خشونت و تهدیدات امنیتی علیه خبرنگاران را در یک ماه گذشته مورد بررسی قرار میدهد و برای رسیدگی به آنها تصمیم گرفته میشود. در جلسه دیروز این کمیته هم چنین کارکرد کمیته های مشترک ولایتی نیز مورد بررسی قرار گرفت و مشکلات برخی از ولایات از جمله هرات و تخار بررسی شد و فیصله گردید که کمیته مشترک در ولایات ذکر شده و تعدادی از ولایات دیگر فعال گردیده و مشکلات رسانه ها را حل کند.  برای رفع پاره ای از مشکلات فیصله شد که در ولایاتی که رسانه های بیشتری فعالیت می کنند، بر تعداد نمایندگان فدراسیون افزوده شود و هم چنین در ترکیب کمیته های ولایتی یک زن و نمایندگان رسانهای شورای ولایتی و شاروالی ها نیز حضور یابند.
در جلسه کمیته مشترک هم چنین پیشرفت کارهای تاسیس صندوق وجهی حمایت از رسانه ها و خبرنگاران مورد بررسی قرار گرفت و از سوی فدراسیون قناعت بخش خوانده شد و فیصله شد که در جلسه بعدی کمیته مشترک طرزالعمل فعالیت این صندوق جهت تصویب نهایی ارایه شود.  نماینده فدراسیون رسانه ها هم چنین از تهیه رهنمود تهیه خبر در هنگام حملات تروریستی و انتحاری نیز خبر داد.
در این جلسه که مهمانانی از شبکه جهانی بی بی سی نیز حضور داشتند، فعالیت های برخی از رسانه های خارجی نیز مورد توجه قرار گرفت و فیصله شد که وزارت اطلاعات و فرهنگ رهنمود فعالیت رسانه های خارجی را تهیه کرده و جهت سهولت بخشیدن به کار رسانه های خارجی و قانونمندن شدن فعالیت آنها، جهت تصویب به کمیته مشترک ارایه کند.
معاون رییس جمهور ضمن اظهار قدردانی از شبکه بی بی سی در رساندن صدای مردم افغانستان به جهانیان، خواستار نشر برنامه ویژه افغانستان از تلویزیون بی بی سی شد . وی گفت که رادیوی بی بی سی فعالیت های خوبی در مورد افغانستان دارد و امید است که تلویزیون فارسی بی بی سی نیز چنین رویکردی را در پیش گیرد.  معاون رییس جمهور هم چنین گفت که از این پس جهت آگاهی رسانه های بین المللی و ملی به نوبت نمایندگانی از رسانه ها در جلسات کمیته مشترک دعوت خواهند شد و از نظرات و پیشنهادهای آن ها استفاده خواهد گردید.
در این جلسه علاوه بر ارایه گزارش از سوی نمایندگان وزارت امور داخله، ریاست عمومی امنیت ملی، اداره مستقل ارگان های محلی و اعضای فدراسیون رسانه های افغانستان، آصف معروف از بی بی سی نیز از ابتکار دولت افغانستان در باره ایجاد کمیته مشترک قدردانی کرد و آن را یک گام مهم در راستای آزادی بیان دانست.  وی فعال نبودن بخش اقتصادی و انکشافی حکومت را در ارایه اخبار و رویدادهای امیدوارکننده ضعیف دانست و پیشنهاد کرد که به خاطر بیشتر شدن امید مردم به پیشرفت و زندگی بهتر، باید اخبار بخش های اقتصادی و انکشافی به جای رویدادهای تلخ تروریستی در صدر قرار گیرند.